Browsing by Author 李金龍

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
DateTitleAuthor(s)File
Sep-2001Changes of Mineral Nutrient Concentrations in Grapeberries during Development郭銀港; Ying-Kang Kuo; 李金龍; 楊耀祥; Ching-Lung Lee; Yau-Shiang Yang
1984GA3 及FW-450對甜椒除雄效果之研究李金龍; Zhang, Wu-Nan; 張武男; 李文汕; Li, Wen-Shan-
2013S-ABA 對番木瓜(Carica papaya L.)實生苗生長之影響Yuwalee Unpaprom; Ching-Lung Lee; Yau-Shiang Yang; 尤婉琳; 李金龍; 楊耀祥
Oct-2003中興視野:我國農業重要施政方向李金龍; 國立中興大學校友聯絡中心; Alumni Center, National Chung Hsing University; 校友中心
1999台灣的小果柑橘廖國媖; 徐信次; 吳啟智; 郭長生; 李金龍; 林金和; 國立中興大學生命科學系
Jun-2000夏季低溫對第二收巨峰葡萄枝梢生長之影響張致盛; Chih-Sheng Chang; 李金龍; 楊耀祥; Ching-Lung Lee; Yau-Shiang Yang
2001巨峰葡萄植株生長與樹體活力之關係楊耀祥; Ching-Lung Lee; 李金龍; 張致盛; CHANG, CHIH-SHENG-
Mar-2007木瓜栽培創新倪正柱; 李金龍; 國立中興大學農學院
1989楊桃花粉發芽及品系間親和性之研究李金龍; LI, JIN-LONG; 蔡媦婷; CAI, WEI-TING-
1987碗豆種子活力對植株生育之影響李金龍; ZHENG, WU-NAN; 張武男; 林美瑄; LIN, MEI-XUAN-
2001葡萄果實軟化生理之研究楊耀祥; Ching-Lung Lee; 李金龍; 郭銀港; Kuo, Yin-Kang-
1988蓮霧葉片分析與營養狀況之研究李金龍; LI, GUO=GUAN; 李國權; 葉大振; YE, DA-ZHEN-
1987豌豆種子活力對發芽與植株生育之影響李金龍; Zhang, Wu-Nan; 張武男; 林美瑄; Lin, Mei-Xuan-
2008闊葉獼猴桃、臺灣羊桃與 ‘中興4號’ (Actinidia deliciosa)之物化特性與繁殖之研究李金龍; 沈再木; 陳右人; 謝慶昌; 林慧玲; 倪正柱; 周慧娜; Chou, Hui-Na; 中興大學-
Sep-2011降雨引發淺層邊坡破壞機制黃景川; 駱建利; 朱奕璋; 胡立康; 李金龍; 張家薰; 雲世傑
2003鳳梨果實形質及遺傳相關之研究楊耀祥; Ching-Lung Lee; 李金龍; 林榮貴; Lin, Rong-Quey-