Browsing by Author 林文賜

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 51 < previous   next >
DateTitleAuthor(s)File
Mar-2002地理資訊系統於土壤沖蝕推估之應用林壯沛; Juang-Pey Lin; 林文賜; 周文杰; Wen-Chieh Chou; Wen-Tzu Lin
Mar-2002地理資訊系統於集水區防砂整治率估算之應用Wen-Tzu Lin; 林文賜; Chao-Xian Yeh; Tien-Yin Chou; Fan-Chieh Yu; 葉昭憲; 周天穎; 游繁結-
2006地表逕流之截蓄保水設施對於生態農村輔助效益之研究林昭遠; 林文賜; 周文杰; 蔡靜嫻; 行政院農業委員會-
2007地表逕流之截蓄保水設施對於生態農村輔助效益之研究(II)林昭遠; 周文杰; 蔡靜嫻; 林文賜; 行政院農業委員會; 中興大學水土保持學系(所)-
2008地表逕流之截蓄保水設施對於生態農村輔助效益之研究(III)林昭遠; 林文賜; 周文杰; 蔡靜嫻; 行政院農業委員會; 中興大學水土保持學系(所)-
2010坡地生態水池管理模式應用評估之研究林信輝; 林文賜; 黃隆明; Long-Ming huang; 王興宙; Wang, Sing-Jhou; 中興大學-
Jun-2002大埔水庫集水區泥砂產量推估及濱水區緩衝帶效益之研究Chao-Yuan Lin; 林昭遠; Wen-Tzu Lin; Kuang-Cheng Chen; 林文賜; 陳光政
Dec-2000專家系統應用於土壤沖蝕推估之研究陳素珠; Su-Chu Chen; 林文賜; 王清賢; 林昭遠; Ching-Hsien Wang; Wen-Tzu Lin; Chao-Yuan Lin-
Mar-1998強酸性煤渣捨石邊坡植生之復育Wen-Si Lin; 林文賜; Sy-Chian Liu; Chao-Yuan Lin; 劉思謙; 林昭遠
Mar-2000惠蓀林場紅檜側幹萌蘗之解析Wen-Tzu Lin; 林文賜; Shean-Tzong Hsieh; Chao-Yuan Lin; 謝顯宗; 林昭遠
2009應用AnnAGNPS模式推估集水區逕流量及泥砂產量之研究陸象豫; 林文賜; 馮正一; 林昭遠; Yen, Ya-Yu; 嚴雅郁; 中興大學-
2007應用DEM萃取集水區水系門檻值變異與影響因素之探討謝杉舟; 陸象豫; 馮正一; 林文賜; 林昭遠; 許家豪; Hsu, Chia-Hao; 中興大學-
Mar-2002應用SPOT衛星影像於921地震崩塌地植生復育之評估Chao-Yuan Lin; 林昭遠; Wen-Tzu Lin; Ting-Ya Hu; 林文賜; 胡婷雅
Sep-2000應用地理資訊系統於集集鎮災崩塌地之評估林昭遠; Chao-Yuan Lin; 林文賜; 陳素珠; 王清賢; Ching-Hsien Wang; Wen-Tzu Lin; Su-Chu Chen
Mar-2008應用類神經網路及模糊理論於崩塌地萃取模式建立之研究林文賜; Wen-Tzu Lin; 林昭遠; 黃碧慧; 周文杰; Chao-Yuan Lin; Pi-Hui Huang; Wen-Chieh Chou
Mar-1996數位地形之製作與分析Wen-Si Lin; 林文賜; Chao-Yuan Lin; 林昭遠
Jun-1999數值地形模型應用於集水區規劃與整治之研究林昭遠; Chao-Yuan Lin; 林文賜; 張力仁; Wen-Si Lin; Lit Chang-
Feb-1996植生工法影像資料庫之建立林昭遠; Chao-Yuan Lin; 林文賜; Wen-Si Lin
2012水土保持考量下之坡地農村社區重劃林俐玲; 林壯沛; 林文賜; 林昭遠; 黃鉑翔; Huang, Po-Hsian; 中興大學-
2011水庫保護帶配置對農業非點源污染減量之研究鄧英慧; 林文賜; 周文杰; 林昭遠; Chao-Yuan Lin; 賴威任; Lai, Wei-Jen; 中興大學-