Browsing by Author 羅鴻生

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
DateTitleAuthor(s)File
2007U迴模式發射衛星運載火箭之推進優勢分析羅鴻生; 江俊顯; 李興軍; 林栩; Lin, Hsi; 中興大學-
2010具輔助翼飛行器之靜動態氣動力特性水洞試驗江俊顯; 羅鴻生; 黃建民; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 張立民; Chang, Li-Ming; 中興大學-
2007尤拉公式數值離散之先天困境分析江俊顯; Jiunn-Shean Chiang; 羅鴻生; lo hung sheng; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 遲毓熙; Chih, Yu-Hsi; 中興大學-
2009尤拉方程數值離散先天困境之通化分析蔡宜壽; 羅鴻生; 江俊顯; 莊書豪; 鍾佑政; Jong, Yow-Jeng; 中興大學-
2010有限質點法動力分析之簡明風格研究羅鴻生; 江俊顯; 李興軍; 麻海航; Mah, Hia-Haung; 中興大學-
2011比較匿蹤與傳統飛行載具之靜動態氣動力特性水洞試驗羅鴻生; 黃建民; 江俊顯; 莊書豪; 王蜀偉; Wang, Shu-Wei; 中興大學-
2009氣壓動力渦輪螺槳模型機之研發羅鴻生; Hong-Sheng Luo; 江俊顯; Jun-Xian Jiang; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 黃子耀; Huang, Zi-Yao; 中興大學-
2010波音787航機之巡航推進效率分析羅鴻生; 江俊顯; 李興軍; 歐陽亨; Ouyang, Heng; 中興大學-
2011渦卷式壓縮機作為逆轉動力引擎之可行性分析羅鴻生; 江俊顯; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 彭專益; Peng, Zhuan-Yi; 中興大學-
2011空中巴士A380航機之巡航推進效率分析江俊顯; 羅鴻生; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 曾聖琨; Tseng, Shen-Kun; 中興大學-
2009衛星運載火箭之通化推進性能分析羅鴻生; 黃建民; 郭義雄; 江俊顯; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 袁廣麟; Yuan, Kuang-Lin; 中興大學-
2011釔鋁石榴石晶體在布利基曼爐之長晶過程研究郭鴻森; 蔡宜壽; 江俊顯; 羅鴻生; 鍾佑政; 莊書豪; Shu-Hao Chuang; 呂明芳; Lu, Ming-Fang; 中興大學-
2010雨傘旗魚之動力行為分析羅鴻生; 江俊顯; 李興軍; 莊敬宇; Zhuang, Jing-Yu; 中興大學-
2008高速旗魚之推進策略分析羅鴻生; Jiunn-Shean Chiang; 江俊顯; 李興軍; Hsing-Juin Lee; 吳汶霖; Wu, Wen-Lin; 中興大學-
2009高速海豚之推進策略分析江俊顯; 羅鴻生; 李興軍; 李易樹; Li, Yi-Shu; 中興大學-