Browsing by Author 許桂森

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)File
2010RFID技術應用於種土雞生產管理之研究許桂森; Suming Chen; 陳世銘; 盛中德; 陳志峰; Chung-Teh Sheng; Chih-Feng Chen; 謝廣文; Kuang-Wen Hsieh; 林淳楠; Lin, Chun-Nan; 中興大學-
2007Study on Deodorization of Spraying System in Pig Farm and Composting Center許桂森; 郭猛德; 黃裕益; 謝廣文; 雷鵬魁; 郭金江; Guo, Jiang-Jang; 中興大學-
2010利用太陽能對固液分離後豬糞固形物乾燥之研究盛中德; Chung-Teh Sheng; 許桂森; 郭猛德; Kuei-Sen Hsu; Meeng Ter Koh; 謝廣文; Kuang-Wen Hsieh; 徐宗醞; Hsh, Chung-Yuin; 中興大學-
2010斃死禽高溫微生物處理設備之研發許桂森; 周楚洋; 黃裕益; 謝廣文; 盛中德; Chung-Teh Sheng; 吳浩銘; Wu, Hao-Ming; 中興大學-
2012線上雞隻活體重量量測與雞冠影像分析系統之研究許桂森; 陳世銘; 盛中德; 陳志峰; 謝廣文; 劉子郁; Liu, Tzu-Yu; 中興大學-
2012自動化蛋箱清洗消毒系統之研究雷鵬魁; 許桂森; 陳志峰; 洪滉祐; 謝廣文; 胡舒博; Hu, Shu-Bo; 中興大學-
2008連續進料式焚化爐應用於處理斃死豬之研究謝廣文; 黃裕益; 許桂森; 郭猛德; 雷鵬魁; Shen, Pao-Nan; 沈葆南; 中興大學-
2010飼糧銅鋅含量對保育豬生長性狀與銅鋅代謝之影響以及與飼糧F-2毒素(zearalenone) 含量之相關許桂森; 金悅祖; 范揚廣; Fan Yang Kwang; 周碧雅; Jaroensin, Jutharat; 中興大學-