Browsing by Author Ching-Liang Dai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 35 of 35 < previous 
DateTitleAuthor(s)File
2006含電路的整合型濕度微感測器之製作戴慶良; Ching-Liang Dai; 翁祥益; Weng, Hsiang-Yi-
2012微型共平面熱電發電器之研製戴慶良; Ching-Liang Dai; 彭世瑋; Peng, Shih-Wen; 機械工程學系所-
2013微型共平面熱電發電器之研製楊龍杰; 施文彬; 葉哲良; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 彭世瑋; Peng, Shih-Wen; 中興大學-
2008應用於射頻之微機械式可變電容楊龍杰; Lung-Jieh Yang; 施文彬; 簡瑞與; 王國禛; Wen-Pin Shih; Rei-Yu Chein; Gou-Jen Wang; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 林士傑; Lin, Shih-Chieh; 中興大學-
2012整合加熱器與電路之二氧化鋯微氨氣感測器戴慶良; Ching-Liang Dai; 林冠明; Lin, Guan-Ming; 機械工程學系所-
2011整合型氧化鋅微氨氣感測器施文彬; Wen-Pin Shih; 吳乾埼; 胡毓忠; Chyan-Chyi Wu; Yuh-Chung Hu; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 楊閔智; Yang, Ming-Zhi; 中興大學-
2009整合型的聚吡咯微濕度感測器姬梁文; Liang-Wen Ji; 林哲信; 施錫富; Che-Hsin Lin; Hsi-Fu Shih; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 盧德豪; Lu, De-Hao; 中興大學-
2012整合電路之二氧化鈦微濕度感測器戴慶良; Ching-Liang Dai; 胡育智; Hu, Yu-Chih; 機械工程學系所-
2017玻璃基板包裝系統之位置精確度研究戴慶良; Ching-Liang Dai; 趙光宇; Guang-Yu Jhao; 機械工程學系所
2010矽鍺磊晶薄膜的材料性質及矽鍺奈米結構的製作之研究陳志敏; Jerry M. Chen; 簡瑞與; 施錫富; 謝健; 鄭宗杰; 蔡東憲; 張興政; Rei-Yu Chein; Hsi-Fu Shih; Jiann Shieh; Tsung-Chieh Cheng; Dong-Hun Choi; Hsing-Cheng Chang; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 張原銘; Chang, Yuan-Ming; 中興大學-
2010結合微機電可變電容的微波帶通濾波器施錫富; Hsi-Fu Shih; 劉承揚; 吳乾埼; Chen-Yang Liu; Chyan-Chyi Wu; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 劉邦旭; Liu, Bang-Shiu; 中興大學-
2012聚苯胺摻雜聚乙烯醇微濕度感測器楊龍杰; Lung-jieh Yang; 施文彬; 施錫富; Wen-Pin Shih; Hsi-Fu Shih; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 林威邑; Lin, Wei-Yi; 中興大學-
2010脈衝式熱傳對壓焊刀頭斷面溫差之影響方得華; Te-Hua Fang; 吳乾埼; 盧銘詮; Chyan-Chyi Wu; Ming-Chyuan Lu; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 吳昌哲; Wu, Chang-Che; 中興大學-
2012運用CMOS-MEMS技術製作微型熱電發電器楊龍杰; Lung-jieh Yang; 施文彬; 施錫富; Wen-Pin Shih; Hsi-Fu Shih; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 蔡文榮; Tsai, Wen-Jung; 中興大學-
2013非侵入式近紅外線光學血糖感測器之研究吳乾埼; Chyan-Chyi Wu; 鄒慶福; 劉建宏; Ching-Fu Tsou; Chien-Hung Liu; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 林胤宏; Lin, Yin-Hong; 中興大學-