Browsing by Author 伍勝民

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)File
2007交叉拉桿對施工架支撐能力之影響陳豪吉; 郭其珍; 詹次洚; 伍勝民; 黃玉麟; 陳其民; Chen, Chi-Min; 中興大學-
2008台灣地區物流倉儲類建築物防火安全評估法之研究郭其珍; 詹次洚; 伍勝民; 紀人豪; 黃玉麟; 丁偉鵬; Ting, Wei-peng; 中興大學-
2010同時添加飛灰爐石對高性能混凝土抗壓強度及脆裂韌性之影響林宜清; Yiching Lin; 伍勝民; Sheng-Min Wu; 黃玉麟; Yue-Lin Huang; 周俊儒; Chou, Chun-Ju; 中興大學-
2008地下室封閉外牆對高層建物地下室柱軸力之影響詹次洚; 伍勝民; 林宜清; 紀人豪; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 陳冠行; Chen, Guan-Xing; 中興大學-
2008爐石顆粒粗細對高性能混凝土抗壓強度及脆裂韌性之影響詹次洚; 林宜清; 伍勝民; 黃玉麟; 蔡其德; Cai, Ji-De; 中興大學-
2007輕質骨材混凝土預鑄牆接頭之力學行為陳豪吉; 林宜清; 詹次洚; 伍勝民; 黃玉麟; 湯鈞任; Tang, Chun-Jen; 中興大學-
2010輕質骨材混凝土預鑄牆接頭試體之耐火性能伍勝民; Sheng-Min Wu; 詹次洚; Cih-Jiang Jhan; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 游凱舜; You, Kai-Shun; 中興大學-
2009鋼筋輕質骨材混凝土牆之耐火性能顏聰; Tsung Yan; 詹次洚; 伍勝民; Cih-Jin Jhan; Sheng-Min Wu; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 羅柏易; Luo, Bo-Yi; 中興大學-
2007鋼筋輕質骨材混凝土牆反覆荷重之力學行為林宜清; 郭其珍; 詹次洚; 伍勝民; 黃玉麟; 吳正一; Wu, Jeng-Yi; 中興大學-
2011預力電桿的儲存、運輸和建桿之力學及規範探討林宜清; Y.Lin; 伍勝民; S. B Wu; 黃玉麟; Yue-Lin Huang; 鍾志成; Jhong, Jhih-Cheng; 中興大學-
2009飛灰顆粒粗細對高性能混凝土抗壓強度及脆裂韌性之影響顏聰; Tsung Yan; 詹次洚; 伍勝民; Cih-Jin Jhan; Sheng-Min Wu; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 謝忠麒; Shie, Jung-Chi; 中興大學-
2011高溫後輕質混凝土牆反覆荷重下之力學行為詹次洚; 伍勝民; 黃玉麟; 陳冠倫; Chen, Kuan-Lun; 中興大學-