Browsing by Author 劉世東

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)File
2013(1)The virulence and epidemic study of Shigella flexneri 2a isolates recovered from Nantou County (2)Detection and partial identification of proteins in pearls胡小婷; Shiau-Ting Hu; 劉世東; 胡念台; 何漣漪; 張邦彥; 許萬枝; Shih-Tung Liu; Lien-I Hor; Wan-Jr Syu; Jiann-Hwa Chen; 陳建華; 楊世駿; Yang, Shih-Chun; 中興大學-
2008Stenotrophomonas maltophilia 噬菌體Smp14的基因體與蛋白體之探討曾義雄; 林瑞文; 杜鎮; 劉世東; 陳文盛; 楊美桂; 翁淑芬; 陳芝融; Chen, Chiy-Rong; 中興大學-
1993Study of Lytic Genes of Epstein-Barr Virus曾義雄; Liu,Shih-Tung; 劉世東; 林玲君; Lin, Ling-chun-
2007Xanthomonas 溶裂型噬菌體 phiL7 與 phiXo411 之探討Yi-Hsiung Tseng; 曾義雄; Teh-Yuan Chow; Jenn Tu; Shih-Tung Liu; Mei-Kwei Yang; Juey-Wen Lin; 周德源; 杜鎮; 劉世東; 楊美桂; 林瑞文; 翁淑芬; Shu-Fen Weng; 李佳霓; Lee, Chia-Ni; 中興大學-
1994應用PCR技術於豬瘟疫學之研究張天傑; 賴秀穗; 劉世東; 行政院農業委員會; 興大獸醫系-
1995枯草桿菌 (Bacillus subtilis) 中豐原素合成基因的研究陳昇明; J. Scheng-Ming Tschen; 劉世東; Shih-Tung Liu; 陳奇良; Chen, Chyi-Liang-
1993枯草桿菌(Bacillus subtilis)F29-3豐原素之表現及其基因節構的分析劉世東; Liu Shih-Tung; 陳昇明; J. S. -M Tchen; 李憲明; Lee, Hsien-ming-
2011枯草桿菌SigA因子獨立與啟動子DNA結合之研究劉世東; 詹迺立; 楊明德; 高振益; 張邦彥; 陳聰慶; Chen, Tsung-Ching; 中興大學-
2011枯草桿菌sigma-A因子獨立與啟動子DNA結合之特性劉世東; 楊明德; 詹迺立; 張功耀; 張邦彥; 葉欣怡; Yeh, Hsin-Yi; 中興大學-
2007腦膜炎雙球菌表面抗原 Ag473 之功能及免疫特性分析曾義雄; 莊再成; 劉世東; 林念璁; 楊秋英; 劉伊倫; Liu, Yi-Lun; 中興大學-
2011臺灣口蹄疫防治技術與分子流行病學研究劉世東; 陳秋麟; 黃金城; 沈瑞鴻; 謝快樂; 林有良; Lin, Yeou-Liang; 中興大學-
1994豐原素合成基因的表現及序列之分析陳昇明; Johannes S.-M. Tschen; 劉世東; Shih-Tung Liu; 林光慧; Lin, Guang-Huey-