Browsing by Author 官文惠

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)File
2010DFT-based Quantitative Structure-Activity Relationships for Predicting Mixture Toxicity of Organic Pollutants王明光; Ming-Kuang Wang; 林正錺; 官文惠; 施養信; Chen-Fang Lin; Wen-Hui Kuan; Yang-Hsin Shih; Chia-Ming Chang; 張家銘; 張瓊文; Chang, Chiung-Wen; 中興大學-
2012以電子屬性為基礎建立有機化合物半效應濃度之定量構效關係王明光; 官文惠; 林正錺; 陳鴻基; 張家銘; Wu, Fang-Wei; 吳芳瑋; 中興大學-
2013利用二氧化鈦光催化降解水中四環素之研究鄒裕民; Yu-Min Tzou; 林錕松; 官文惠; Kuen-Song Lin; Wen-Hui Kuan; 王尚禮; Shan-Li Wang; 陳信安; Chen, Hsin-An; 中興大學-
2009在密度泛函理論的基礎下建立有機黏粒吸附揮發性有機化合物之線性溶合能量關係王明光; Ming-Kuang Wang; 林正金芳; 施養信; 官文惠; Chen-Fang Lin; Yang-Hsin Shih; Wen-Hui Kuan; 張家銘; Chia-Ming Chang; 陳英韶; Chen, yin-saung; 中興大學-
2010在密度泛函理論的基礎下建立氧化鐵吸附芳香族有機酸之線性自由能量關係王明光; 官文惠; 黃盤銘; 林正 金芳; 張家銘; 劉孟葳; Liu, Meng-Wei; 中興大學-
2008層狀雙氫氧化物的電荷密度及層間硝酸根離子的排列方式對其吸附除草劑2,4-D的影響王明光; 林耀東; 官文惠; 鄒裕民; 王尚禮; 曹雅芳; Tsao, Ya-Fang; 中興大學-
2008層狀雙氫氧化物的電荷密度及層間硝酸根離子的排列方式對其吸附除草劑2,4-D的影響王明光; 林耀東; 官文惠; 鄒裕民; 王尚禮; 曹雅芳; Tsao, Ya-Fang; 中興大學-
2009建立金屬離子在水溶液中與礦物表面上化學反應性之線性自由能關係王明光; Ming-Kuang Wang; 官文惠; 林正錺; 王尚禮; Wen-Hui Kuan; Chen-Fong Lin; Shang-Li Wang; 張家銘; Chia-Ming Chang; 林泰宏; Lin, Tai-Hong; 中興大學-
2010武陵地區洪流及河烏與溪流昆蟲之關係林幸助; 楊正澤; 孫元勳; 官文惠; 郭美華; Chiu, Ming-Chih; 丘明智; 中興大學-
2006武陵地區長期生態監測暨生態模式建立林幸助; 曾晴賢; 楊正澤; 孫元勳; 吳聲海; 葉昭憲; 郭美華; 官文惠; 蔡尚?; 國立中興大學生命科學院{生命科學系}; 內政部營建署-
2012腐植酸之化學組成與分子大小對Cr(VI)還原之影響張家銘; Chia-Ming Chang; 李達源; 黃國林; 官文惠; Dar-Yuan Lee; Kuo-Lin Huang; Wen-Hui Kuan; 鄒裕民; Yu-Min Tzou; 黃詩文; Huang, Shih-Wen; 中興大學-
2012鋁離子及硼酸對芳香族有機酸之錯合物的光譜與理論研究王明光; 陳鴻基; 王尚禮; 官文惠; 張家銘; 莊承銘; Zhuang, Cheng-Ming; 中興大學-