Browsing by Author 張守進

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2012Fabrication and characterization of p-type silicon films using hot-wire chemical vapor deposition for heterojunction solar cell applications洪瑞華; 莊賦祥; 張守進; 武東星; 謝昕佑; Hsieh, Hsin-Yu; 中興大學-
2012Fabrication of Silicon Thin Films Using Hot-Wire CVD for Solar Cell Applications薛富盛; 張守進; 莊賦祥; 洪瑞華; 李文中; 武東星; 吳秉叡; Wu, Bing-Rui; 中興大學-
2013Hot-Wire Chemical Vapor Deposition of Si-Based Thin Films for Heterojunction Solar Cell Applications何主亮; 朱安國; 張守進; 陳英忠; 張正陽; 武東星; 毛信元; Mao, Hsin-Yuan; 中興大學-
2010Improved Performance of AlGaInP Light-Emitting Diodes Using Various Process Techniques洪瑞華; 蘇住裕; 藍文厚; 郭浩中; 張守進; 武東星; Hsu, Shun-Cheng; 許順成; 中興大學-
2007以圖案化藍寶石基板成長氮化鎵系列發光二極體之研究蘇炎坤; Yan-Kuin Su; 李清庭; 張守進; 綦振瀛; 楊志忠; 李明逵; 張翼; 洪瑞華; Ching-Ting Lee; Shoou-Jinn Chang; Jen-Inn Chyi; Chih-Chung Yang; Ming-Kwei Lee; Yi Chang; Ray-Hua Horng; 武東星; Dong-Sing Wuu; 王偉凱; Wang, Wei-Kai; 中興大學-
2010以基板轉移技術進行氮化銦鎵共振腔發光二極體之研製與特性研究李清庭; Ching-Ting Lee; 張守進; 綦振瀛; 劉容生; 杜立偉; Shoou-Jinn Chang; Jen-Inn Chyi; Yung-Sheng Liu; Li-Wei Tu; 洪瑞華; Ray-Hua Horng; 黃詩詠; Huang, Shih-Yung; 中興大學-
2008以磊晶膜轉移技術研製高效率磷化鋁銦鎵與氮化銦鎵發光二極體張翼; Yi Chang; 彭隆瀚; 張正陽; 張守進; 綦振瀛; 蘇炎坤; 李清庭; Lung-Han Peng; Jenq-Yang Chang; Shoou-Jinn Chang; Jen-Inn Chyi; Yan-Kuin Su; Ching-Ting Lee; 武東星; Dong-Sing Wuu; 黃少華; Huang, Shao-Hua; 中興大學-
2012低電壓有機薄膜電晶體與互補式反相器之研究李敏鴻; Min-Hung Lee; 李勝偉; 張守進; 陳奕君; Sheng-Wei Lee; Shoou-Jinn Chang; I-Chun Cheng; 裴靜偉; Zingway Pei; 黃鼎翔; Huang, Ting-Hsiang; 中興大學-
2009薄膜技術在矽鍺光檢測器及金氧半元件之研究張守進; 莊賦祥; 蔡松雨; 裴靜偉; 貢中元; 陳玉鴻; Chen, Yu-Hung; 中興大學-
2009軟性顯示元件關鍵製程技術之開發研究吳忠幟; Chung-Chih Wu; 王安邦; 張守進; 李清庭; 韋忠光; 葉永輝; An-Bang Wang; Shoon-Jinn Chang; Ching-Ting Lee; Chung-Kuang Wei; Yung-Hui Yeh; 武東星; Dong-Sing Wuu; 蔣承忠; Chiang, Cheng-Chung; 中興大學-
2007金屬基板型氮化鎵發光二極體之開發研究蘇炎坤; 李清庭; 張守進; 洪瑞華; 武東星; 林義豐; Lin, Yi-Feng; 中興大學-