Browsing by Author 張念台

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)File
2009加強生物防治資源調查開發利用研究黃振文; 顏耀平; 陳珮臻; 郭章信; 游邦照; 梁文進; 施瑞霖; 陳昭瑩; 賴博永; 施劍鎣; 張念台; 行政院農業委員會; 中興大學植物病理學系(所)-
2009南台灣埃及斑蚊對合成除蟲菊殺蟲劑抗藥性之研究杜武俊; 徐爾烈; 張念台; 戴淑美; Shu-Mei Dai; Shen, Wen-Kai; 沈文凱; 中興大學-
Mar-1999應用低成本定時閃光攝影法以探討水滴撞擊植物葉片表面之現象Hsiao-Yu Tang; 張文昭; Niann-Tai Chang; Junn-Fu Hsieh; Chia-Chun Wu; Wen-Jaur Chang; 謝俊夫; 吳嘉俊; 張念台; 湯曉虞-
2011應用生物晶片偵測多種防檢疫薊馬葉文斌; 張念台; 行政院農業委員會; 中興大學昆蟲學系(所)-
2010東方果實蠅(Bactrocera dorsalis (Hendel))雄蟲誘殺效力之評估陳健忠; Chein-Chung Chen; 張念台; 劉明毅; 路光暉; 唐立正; Niann-Tai Chang; Ming-Yi Liu; Kuang-Hui Lu; Li-Cheng Tang; 侯豐男; Roger Feng-Nan Hou; 莊益源; Chuang, Yi-Yuan; 中興大學-
2001生物防治技術開發與利用(II)黃振文; 賴博永; 張念台; 陳仁昭; 劉顯達; 施劍鎣; 林益昇; 侯豐男; 蘇宗宏; 鍾文全; 蕭文鳳; 石信德; 林信甫; 林秋琍; 鄭吉助; 行政院農業委員會; 中興大學植物病理學系-
2006重要外銷鮮果檢疫處理技術之研發杜武俊; 梁文進; 吳懷慧; 路光暉; 劉永銓; 謝慶昌; 張念台; 趙永椿; 柯立祥; 蔡東纂; 行政院農業委員會-
2008開發動植物及其產品檢疫殺蟲殺菌處理技術杜武俊; 梁文進; 葉文斌; 胡澤寬; 路光暉; 張念台; 趙永椿; 謝慶昌; 蔡東纂; 行政院農業委員會; 中興大學昆蟲學系(所)-