Browsing by Author 張文忠

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
DateTitleAuthor(s)File
2007FLO-2D模式應用於土石流災害模擬之研究-以松鶴為例李德河; 范正成; 張文忠; 林炳森; 陳松村; Chen, Sung-Tsuen; 中興大學-
2007以反覆單剪試驗探討礫石土液化行為與其不同孔隙參數之關係張文忠; 林基源; 林炳森; 魏銘忠; Ming-ChungWei; 中興大學-
1994以模糊集理論推估單樁承載力林炳森; Ping Sien , Lin; 張文忠; Wen Jong , Chang-
2010加勁擋土結構牆體變形之實例研究張文忠; 林基源; 林炳森; 陳博智; CHIH, CHEN PO; 中興大學-
2010南投地區液化潛能之研究李德河; 張文忠; 林炳森; 洪傑人; Hung, Jie-Ren; 中興大學-
2009含煤灰層海埔新生地之液化潛能評估張文忠; 陳建旭; 林炳森; 蕭天賜; Hsiao, Tien-Ssu; 中興大學-
2011地層下陷區堤防預留出水高最適化研究-以雲林縣舊庄排水為例Wen-Jong Chang; 張文忠; Yuan-Ting Wu; 吳元廷; 林炳森; Ping-Sien Lin; 王新瑋; Wang, Xing-Wei; 中興大學-
2012山區道路雨量預警值與邊坡安全係數關聯性之研究-以廬山為例李德河; 張文忠; 林炳森; 謝榮利; Hsieh, Jung-Li; 中興大學-
2008彰雲嘉地區土壤液化潛能與地工分區之研究范正成; Jen-Chen Fan; 林基源; 張文忠; Ji-Yuan Lin; Wen-Jong chang; 林炳森; Ping-Sien Lin; 陳宗佑; Chen, Zong-You; 中興大學-
2009應用多變量分析於推估土石流出量模式之研究-以台中、南投地區為例林基源; Ji-Yuan Lin; 張文忠; Wen-Jong Chang; 林炳森; Ping-Sien Lin; 戴志揚; Dai, Chih-Yang; 中興大學-
2008棧橋式碼頭受震反應之數值模擬研究范正成; 陳建旭; 吳元廷; 張文忠; 林炳森; 鄭光廷; Cheng, Kuang-Ting; 中興大學-
2011瀝青混凝土拌合廠降低廠拌溫度可行性研究陳建旭; 張文忠; 林炳森; Ping-Sien Lin; 陳建誠; Chen, Chien-Cheng; 中興大學-
2007現地模擬地震之液化試驗與碼頭動態監測研究(1/4)林炳森; 張文忠; 交通部運輸研究所; 國立中興大學土木工程研究所-
2008現地模擬地震之液化試驗與碼頭動態監測研究(2/4)林炳森; 張文忠; 褚炳麟; 國立中興大學土木工程研究所; 交通部運輸研究所-
2009現地模擬地震之液化試驗與碼頭動態監測研究(3/3)林炳森; 張文忠; 黃安斌; 交通部運輸研究所; 國立中興大學土木工程研究所-
2012雲林地區之極端降雨對地層下陷影響之研究李德河; Der-Her Lee; 張文忠; Wen-Jong Chang; 林炳森; Ping-Sien Lin; 萬勝徨; Wan, Sheng-Huang; 中興大學-