Browsing by Author 張森河

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
DateTitleAuthor(s)File
2011作業基礎管理制度與企業資源規劃系統整合之應用張森河; 許書偉助理; 許永聲; Yung Sheng Hsu; 陳杰良; Chen, Chieh-Liang; 中興大學-
2012個人信託稅務規劃之研究張森河; Shen-Ho Chang; 黃劭彥; Shaio-Yan Huang; 紀信義; Hsin-Yi Chi; 許宏宇; HSU, HUNG-YG; 中興大學-
2011個人所得變動對於行動商務消費行為之影響張森河; Sen-He Chang; 黃劭彥; Shao-Yen Huang; 陳雪如; Hsueh-Ju Chen; Lee, Ming-Yueh; 中興大學-
2011公司治理對財務危機公司價值攸關性之影響張森河; Shen-Ho Chang; 許書偉; Shu-Wei Hsu; 許永聲; Yun-Sheng Hsu; 吳家奇; Wu, Chia-Chi; 中興大學-
2011採用國際會計準則功能性貨幣對財務報表之影響性張森河; Shen-Ho Chang; 許書偉; Hsu, Shu-Wei; 許永聲; Hsu Yun-Sheng; 王婉娥; Wang, Wan-o; 中興大學-
2012現金減資企業後續營運績效之探討張森河; Shen-Ho Chang; 黃劭彥; Shiao-Yan Huang; 陳俊合; Chun-Ho Chen; 王惠君; Wang, Hui-Chun; 中興大學-
2012現金減資企業特性之探討張森河; Shen-Ho Chang; 黃劭彥; Shiao-Yan Huang; 陳俊合; Chun-Ho Chen; 謝玫仲; Hsieh, Mei-Chung; 中興大學-
2011綠色會計對機械業的衝擊-以成本觀之張森河; Shen-Ho Chang; 黃劭彥; Shiao-Yan Huang; 陳雪如; Hsueh-Ju Chen; 陳淑萍; Chen, Shu-Ping; 中興大學-
2012金融海嘯後以平衡計分卡評估金融業經營績效之研究-----以C商業銀行為例黃劭彥; Shao-Yen Huang; 張森河; Sen-Ho Chang; 紀信義; Shin-Yi Chi; 吳文樟; Wu, Wen-Chang; 中興大學-