Browsing by Author 方一匡

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
DateTitleAuthor(s)File
2012Effect of Coarse Aggregate Content and Pozzolan Content on MechanicalProperties of Concrete黃玉麟; 方一匡; Chien-Hung Lin; 林建宏; 黃勁翔; Huang, Jing-Shiang; 中興大學-
2011Effect of Coarse Aggregate Content on Shear Behavior of Concrete Beams黃兆龍; 方一匡; 林建宏; 黃柏皓; Huang, Po-Hao; 中興大學-
2012Effect of Coarse Aggregate Content on Shear Behavior of Prestressed Concrete Beams方一匡; 黃玉麟; 林建宏; 李安裕; Li, An-Yo; 中興大學-
2010低粗骨材含量自充填混凝土梁中鋼筋之握裹行為方一匡; 林英俊; 林建宏; 郭耀仁; Guo, Yau-Ren; 中興大學-
2012卜作嵐含量對預力混凝土梁剪力行為之影響黃玉麟; I-Kuang Fang; 方一匡; 林建宏; Chien-Hung Lin; 陳彥良; Chen, Yan-Liang; 中興大學-
2009營建載重模式建立及支撐結構可靠度設計高健章; 王寶璽; 方一匡; 黃玉麟; 林宜清; 陳豪吉; 詹次洚; 顏聰; 郭清吉; Kuo, Ching-Chi; 中興大學-
2010粗骨材含量對混凝土力學行為之影響方一匡; 林英俊; 林建宏; Chien-Hung Lin; 潘昞熹; Pan, Ping-Hsi; 中興大學-
2009自充填混凝土梁之剪力行為方一匡; 黃玉麟; 林建宏; 陳俊弘; Chen, Jyun-Hong; 中興大學-
2007自充填混凝土預力梁之撓曲行為方一匡; 黃世建; 林建宏; 劉康祥; Liu, Kang-Hsiang; 中興大學-
2009輕質自充填混凝土梁之剪力行為方一匡; 黃玉麟; 林建宏; 張立法; Jhang, Li-Fa; 中興大學-
2008輕質自充填混凝土預力梁之剪力行為方一匡; 黃世建; 林建宏; 陳祈隆; Chen, Chi-Lung; 中興大學-
2007輕質自充填混凝土預力梁之撓曲行為方一匡; 黃世建; 林建宏; 陳鴻銓; Chen, Hung-Chuan; 中興大學-
2010高工作度混凝土梁中鋼筋之握裹行為方一匡; 林英俊; 林建宏; 魏世昕; Wei, Shih-Shin; 中興大學-
2008高工作度混凝土預力梁之剪力行為方一匡; 黃世建; 林建宏; 林為杰; Lin, Wei-Chieh; 中興大學-
2007高工作度混凝土預力梁之撓曲行為黃世建; 方一匡; 林建宏; 范博翔; Fan, Po-Hsiang; 中興大學-
2009高流動性混凝土力學性質之探討方一匡; 黃玉麟; 林建宏; 詹簦瑋; Chan, Teng-Wei; 中興大學-
2007高流動性混凝土柱受偏心軸力作用之行為方一匡; 黃世建; 林建宏; 程曄伸; Cheng, Ye-Shen; 中興大學-