Browsing by Author 朱世禹

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
DateTitleAuthor(s)File
2008H∞直接加速度輸出回饋之結構控制盧煉元; Lyan-Ywan Lu; 王彥博; 洪李陵; 朱世禹; Yen-Po Wang; Li-Ling Hong; Shih-Yu Chu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 李昭賢; Li, Chao-Hsien; 中興大學-
2009RC建築結構勁度折減損壞指標與損壞程度關係研究洪李陵; Li-Ling Hong; 朱世禹; Shih-Yu Chu; 林其璋; Chi-Chanh Lin; 李芝瑛; Lee, Chih-Ying; 中興大學-
2012不規則建築結構層間損壞指標之應用洪李陵; 朱世禹; 林其璋; 吳坤鴻; Wu, Kung-Hong; 中興大學-
2009依唯結構反應量測之系統模態參數識別洪李陵; Li-Ling Hong; 朱世禹; Shih-Yu Chu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 劉勛仁; Liu, Hsun-Jen; 中興大學-
2010依有限量測之建築結構層間損壞自動化偵測洪李陵; Li-Ling Hong; 吳文華; 朱世禹; Wen-Hwa Wu; Shih-Yu Chu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 梁晉得; Liang, Chin-Te; 中興大學-
2011依有限量測之建築結構最佳振態還原及損壞位址偵測洪李陵; Li-Ling Hong; 朱世禹; 盧煉元; Shi-Yu Zhu; Lyan-Ywan Lu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 謝坤樹; Hsieh, Kun-Shu; 中興大學-
2010半主動摩擦多元調諧質量阻尼器於結構減振之應用吳文華; 朱世禹; 盧煉元; 林其璋; Chi-Chang Lin; 楊庭維; Yang, Ting-Wei; 中興大學-
2011半主動摩擦調諧質量阻尼器之振動台試驗與減振分析盧煉元; 朱世禹; 洪李陵; 林其璋; 何玉泊; He, Yu-Bo; 中興大學-
2007含磚牆構架之損壞評估翁駿民; Chun-Min Weng; 朱世禹; 姚昭智; 洪李陵; Shih-Yu Chu; Chao-Chih Yao; Li-Ling Hung; 林其璋; Chi-Chang Lin; 許家祥; Hsu, Chia-Shiang; 中興大學-
2007多元調諧質量阻尼器之設計參數比較分析翁駿民; Jin-Min Ueng; 洪李陵; 朱世禹; 吳文華; Li-Ling Hong; Shih-Yu Chu; Wen-Hwa Wu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 楊正文; Yang, Cheng-Wen; 中興大學-
2008層間損壞指標敏感度分析及改善策略王彥博; Yan-Po Wang; 盧煉元; 洪李陵; 朱世禹; Lyan-Ywan Lu; Li-Ling Hong; Shih-Yu Chu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 李柏翰; Lee, Bo-Han; 中興大學-
2007扭轉耦合建築結構受震層間損壞指標姚昭智; George C Yao; 洪李陵; 朱世禹; 吳文華; Li-Ling Hong; Shih-Yu Chu; Wen-hua Wu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 楊淳皓; Yang, Chan-Hao; 中興大學-
1992直接輸出回饋之主動結構控制林其璋; ZHONG, LI-LAI; 鍾立來; 朱世禹; ZHU, SHI-YU-
2011考慮時間延遲之離散時間H-infinity主動控制系統減振分析洪李陵; Li-Ling Hong; 朱世禹; Shih-yu Chu; 林其璋; Chi-Chang Lin; 傅俞婷; Fu, Yu-Ting; 中興大學-