Browsing by Author 李朱慧

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2004以圖騰為索引之影像資料庫設計黃博惠; Po-Whei Huang; 李朱慧; Lee, Chu-Hui-
2009以調適性視窗聚焦量測法建立深度地圖並達成3D形狀重建林芬蘭; 李朱慧; 戴紹國; 黃博惠; 吳聲遠; Wu, Sheng-Yuan; 中興大學-
2008利用完整牙齒形狀有效分類牙齒X光圖片之系統張真誠; 廖弘源; 林芬蘭; 李朱慧; 黃博惠; 廖馨怡; Liao, Hsin-Yi; 中興大學-
2009利用雷射視覺量測技術之3D形狀重建系統林芬蘭; 李朱慧; 戴紹國; 黃博惠; Pow-Hei Huang; 黃道原; Huang, Dao-Yuan; 中興大學-
2013即時多人臉辨識之影像資料庫系統林芬蘭; Phen-Lan Lin; 李朱慧; Chu-Hui Lee; 黃博惠; Po-Whei Huang; 林俊傑; Lin, Chun-Chieh; 中興大學-
2007可信賴的網路教師評鑑系統平台建構之研究謝俊宏; 李朱慧; 黃明祥; Min-Shiang Hwang; 林美玉; Lin, Mei-Yu; 中興大學-
2013基於多尺度雙向濾波器和IHS轉換的一種新的全色態與多光譜影像融合技術林芬蘭; 李朱慧; 黃博惠; Po-Whei Huang; 王世翼; Wang, Shih-Yi; 中興大學-
2012影像直線的模糊迴歸李朱慧; 黃博惠; 張耀坤; Chang, Yao-kun; 中興大學-
2010提升 QR Code條碼在光線不均勻以及圖片變形下的正確辨識率林芬蘭; Phen-Lan Lin; 李朱慧; Chu-Hui Lee; 黃博惠; Po-Whei Huang; 黃家晟; Huang, Chia-Cheng; 中興大學-
2008階層式且無像素擴展之視覺多秘密分享機制張真誠; 廖弘源; 林芬蘭; 李朱慧; 黃博惠; 方儷瑾; Fang, Li-Chin; 中興大學-