Browsing by Author 李淑敏

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
DateTitleAuthor(s)File
2014Research and Application of Containerized Seed Orchard of Calocedrus macrolepis var. formosana i in Taiwan姜保真; Shu-Ming Lee; 李淑敏; 森林學系所
2010低成本輸出資料壓縮器分析與設計鄭經華; 謝明得; 黃宗柱; 李淑敏; 王行健; 朱韻龍; Chu, Yun-Lung; 中興大學-
2011使用輸入向量控制電路老化問題的分析李淑敏; Katherine Shu-Min Li; 王朝欽; 陳繼展; Chua-Chin Wang; Ji-Jan Chen; 王行健; Sying-Jyan Wang; 何融松; Ho, Jung-Sung; 中興大學-
1997利用無性繁殖法做臺灣肖楠營養系種子園之遺傳測試姜保真; Israel Bau-Jen Jiang; 李淑敏; Lee, Sue Ming-
2011可同時應用於測試壓縮和掃描鏈診斷提升之技術李淑敏; Katherine Shu-Min Li; 王朝欽; 陳繼展; Chua-Chin Wang; Ji-Jan Chen; 王行健; Sying-Jyan Wang; 陳建良; Chen, Chien-Liang; 中興大學-
2011可提升三維晶片良率之測試介面整合設計李淑敏; Katherine Shu-Min Li; 王朝欽; 陳繼展; Chua-Chin Wang; Ji-Jan Chen; 王行健; Sying-Jyan Wang; 鄔明憲; Wu, Ming-Hsien; 中興大學-
2010在不對稱機率掃描鏈架構下可增進測試資料壓縮率之多重模式廣播測試設計鄭經華; Ching-Hwa Cheng; 謝明得; 黃宗柱; 李淑敏; Ming-Der Shieh; Tsung-Chu Huang; Shu-Min Li; 王行健; Sying-Jyan Wang; 吳國瑜; Wu, Kuo-Yu; 中興大學-
2010快速且精確之統計式靜態時序分析鄭經華; Ching-Hwa Cheng; 謝明得; 黃宗柱; 李淑敏; Ming-Der Shieh; Tsung-Chu Huang; Shu-Min Li; 王行健; Sying-Jyan Wang; 曾琮暉; Tzeng, Tsung-Huei; 中興大學-
2011線性測試資料壓縮中之低功率測試方法王朝欽; 李淑敏; 陳繼展; 王行健; 廖育德; Liao, Yu-De; 中興大學-
2012考慮實體繞線位置與功率消耗資訊的延遲測試李淑敏; 黃宗柱; 鄭經華; 王行健; 鍾佳翰; Chung, Chia-Han; 中興大學-
Jun-2014臺灣肖楠容器種子園之種子產量及品質之初期評估李淑敏; 姜保真; Shu-Ming Lee; Israel Bau-Jen Juang
2012針對三維晶片之未接合可測試性時脈樹最佳化李淑敏; 黃宗柱; 鄭經華; 王行健; 洪毓章; Hung, Yu-Chang; 中興大學-
2010針對內嵌於系統級封裝之被動元件的低成本可測試設計技術鄭經華; Ching-Hwa Cheng; 謝明得; 黃宗柱; 李淑敏; Ming-Der Shieh; Tsung-Chu Huang; Shu-Min Li; 王行健; Sying-Jyan Wang; 林志洋; Lin, Chih-Yang; 中興大學-
2012針對未接合三維晶片之低功率測試架構鄭經華; 黃宗柱; 李淑敏; 王行健; 許漢軒; Hsu, Han-Hsian; 中興大學-
2012高階合成方法論:實現高可測試性與非零時序差異之低功率設計葉人傑; 黃世旭; 黃宗柱; 鄭經華; 李淑敏; 王行健; 葉東樺; Yeh, Tung-Hua; 中興大學-