Browsing by Author 李英弘

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2007以支應性理論探討環境屬性與使用者行為關係之研究林晏州; Yann-Jou Lin; 侯錦雄; 張俊彥; 李英弘; Jing-Shoung Hou; Chun-Yen Chang; Ying-Hung Li; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 鄭佳美; Cheng, Chia-Mei; 中興大學-
2009以質性觀點探索環境神秘性涵構侯錦雄; 李素馨; 張俊彥; 李英弘; 歐聖榮; 紀芬蓮; Ji, Fen-Lian; 中興大學-
2007台灣地區景觀美感因素結構之研究— 以台灣國家公園為例王小璘; Hsiao-Lin Wang; 林晏州; 侯錦雄; 李素馨; 李英弘; Yann-Jou Lin; Jing-Shoung Hou; Su-Hsin Li; Ying-Hung Li; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 李彥希; Li, Yen-Hsi; 中興大學-
2010台灣鄉村景觀類型與意象之研究林晏州; Yann-Jou Lin; 張俊彥; 侯錦雄; 李素馨; 李英弘; 林宗賢; Chun-Yen Chang; Jing-Shoung Hou; Su-Hsin Li; Ying-Hung Li; Chung-Hsien Lin; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 蔡淑美; Tsai, Su-Mei; 中興大學-
2008景觀結構指數、環境偏好與環境品質關係之研究林晏州; 張俊彥; 李素馨; 李英弘; 歐聖榮; 陳昀生; Chen, Yun-Sheng; 中興大學-
2007碎形維度與景觀偏好關係之研究林晏洲; Yann-Jou Lin; 侯錦雄; 李英弘; Jing-Shoung Hou; Ying-Hung Li; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 陳品雯; Chen, Pin-Wen; 中興大學-
2010自然旅遊環境四項心理效益交互影響關係之探討-以南投縣惠蓀林場為例侯錦雄; Jing-Shoung Hou; 歐聖榮; 李英弘; 林宗賢; Sheng-Jung Ou; Ying-Hung Li; Tsung-Hsien Lin; 吳振發; Chen-Fa Wu; 黃韻璇; Huang, Yun-Shuan; 中興大學-
2008自然環境偏好之探索性研究侯錦雄; Jing-Shoung Hou; 張俊彥; 李英弘; 林宗賢; Chun-Yen Chang; Ying-Hung Li; Chung-Hsien Lin; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 葉怡欣; Yeh, Yi-Hsin; 中興大學-
2010自然環境資訊對心理評價反應影響之模式林晏州; Yann-Jou Lin; 侯錦雄; 李素馨; 李英弘; 林宗賢; Jing-Shoung Hou; Su-Hsin Li; Ying-Hung Li; Chung-Hsien Lin; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 江彥政; Chiang, Yen-Cheng; 中興大學-
2007自然環境體驗認知歷程之研究林晏州; Yann-Jou Lin; 王小璘; 侯錦雄; 李素馨; 李英弘; Hsias-Lin Wang; Jing-Shoung Hou; Su-Hsin Li; Ying-Hung Li; 歐聖榮; Sheng-Jung Ou; 李美芬; Lee, Mei-Fen; 中興大學-
2009行道樹樹種選擇專家系統建立之研究李素馨; 李英弘; 李俊憲; 吳振發; 歐聖榮; 林怡秀; Lin, Yi-Siou; 中興大學-