Browsing by Author 李麗華

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2011XML文件概要搜尋機制之研究李麗華; Li-Hua Li; 沈肇基; Jau-Ji Shen; 呂瑞麟; Eric Jui-Lin Lu; 施美存; Shih, Mei-Tsun; 中興大學-
2007使用者對於語音上網接受度之研究林金賢; 李麗華; 張樹之; Shuchih Chang; 劉彥宏; Liu, Yen-Hong; 中興大學-
2011數位學習環境下的拖延傾向之研究李麗華; Li-Hua Li; 楊政穎; 楊朝成; 沈肇基; Cheng-Ying Yang; Chou-Chen Yang; Jau-Ji Shen; 黃明祥; Min-Shiang Hwang; 李政毅; Li, Cheng-Yi; 中興大學-
2007組織資訊科技能力對資訊安全管理的影響之實證研究林金賢; Chin-Shien Lin; 李麗華; Li-Hua Li; 張樹之; Shuchih Ernest Chang; 陳君彥; Chen, JiunYen; 中興大學-
2008結合質化與量化方法探討多媒體訊息服務之實證研究賴榮裕; 李麗華; 張樹之; 潘穎慧; Pan, Ying-Hui; 中興大學-
2007語意網科技在旅遊管理系統之應用謝焸君; 李麗華; 張樹之; 張志群; Chang, Chin-Chun; 中興大學-
2011運用有向詞彙結構於文件自動分類之研究李麗華; 楊朝成; 沈肇基; 吳家銓; Wu, Chia-Chuan; 中興大學-
2003野柳灣生態系模式建構與時空動態模擬林幸助; 李麗華-
2011隨處運算環境下數位版權管理之研究沈肇基; Jau-Ji Shen; 李麗華; Li-Hua Li; 楊朝成; Chou-Chen Yang; 蕭如君; Hsiao, Ju-Chun; 中興大學-
2013高美濕地泥灘地碳循環研究林幸助; 李麗華; Lee, Li- Hua; 生命科學系所-