Browsing by Author 林安梧

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2012A Study of Lao zi''s Concept of Eternity林安梧; 劉錦賢; CHIANG CHIEN-YI; 江乾益; 方諾; Falzarano, Francis Charles; 中興大學-
2017儒釋道三家觀法詮釋比較:以《金剛經》、《老子》、《易傳》為核心展開林安梧; An-Wu Lin; 英智傑; Chih-Chieh Ying; 中國文學系所
2012朱舜水學術思想及其對日本江戶時代文化之影響李威熊; WEI-SHYONG LI; 林安梧; 季旭昇; 劉錦賢; AN-WU LIN; HSIU-SHENG CHI; CHIN-HSIEN LIU; 江乾益; CHIEN-YI CHIANG; 莊凱雯; Chuang, Kai-Wen; 中興大學-
2013熊十力《乾坤衍》哲學思想研究林安梧; 洪素英; Hung, Su-Ying; 中國文學系所
2010熊十力經學思想研究劉錦賢; 曾昭旭; 蔡仁厚; 蔣秋華; 林安梧; 廖崇斐; Laiw, Chong-Fay; 中興大學-
2011羅欽順思想研究劉錦賢; Jing-Sian Liou; 陳啟文; Ci-Wun Chen; 林安梧; An-Wu LIN; 羅菀榆; Luo, Wan-Yu; 中興大學-
2013老子哲學的當代創造性詮釋研究——以袁保新、賴錫三、林安梧為主林安梧; 池竣毅; Chih, Chun-yi; 中國文學系所-
2003虞翻《易》學研究--以卦變和旁通為中心的展開林安梧; 楊淑瓊-
Jun-2008《醇言》、《道德經》與「儒道同源互補」:以栗谷《醇言》前五章為核心展開的一些思考林安梧; 國立中興大學中國文學系
2012陽明良知學的意義治療─以《傳習錄》為核心的展開林安梧; LIN, An-Wu; 蕭安琪; HSIAO, An-Chi; 中國文學系所
2014馬一浮《易》學研究林安梧; 楊淑瓊; Shu-Chiung Yang; 中國文學系所