Browsing by Author 林念璁

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2009Ag473 蛋白質在 Neisseria spp. 差異表現之特性描述林念璁; 曾義雄; 楊秋英; 陳彗軒; Chen, Huey-Shian; 中興大學-
2008CABYR基因之調控曾義雄; 林念璁; 楊文明; 楊秋英; 鍾瑋敏; Chung, Wei-Mimg; 中興大學-
2011十字花科黑腐病菌的 Clp 參與轉錄調控陳進利; 楊明德; 林念璁; 楊秋英; Chiou-Ying Yang; 陳智華; Chen, Chih-Hua; 中興大學-
2010奈瑟氏菌脂蛋白 Ag2403 與 Ag473之特性探討曾義雄; 林念璁; 楊秋英; 廖珮妤; Liao, Pei- Yu; 中興大學-
2009枯草桿菌EzrA蛋白調控FtsZ蛋白聚合之機制探討胡念台; Nien-Tai Hu; 孟孟孝; 史有伶; 賴信志; 林念璁; Menghsiao Meng; Yu-Ling Shih; Hsin-Chih Lai; Nien-Tsung Lin; 張邦彥; Ban-Yang Chang; 鐘桂敏; Chung, Kuei-Min; 中興大學-
2012癌症/睪丸抗原蛋白 CABYR 的特性描述曾義雄; 林念璁; 楊文明; 楊秋英; 曾彥慈; Tseng, Yen-Tzu; 中興大學-
1996線狀噬菌體 φLf 基因體上與嵌入及複製有關之段落曾義雄; Tseng Yi-Hsiung; 林念璁; Lin, Nien-Tsung-
2010腦膜炎雙球菌脂蛋白 Ag473 之功能探討曾義雄; 林念璁; 楊秋英; 陳宜君; Chen, Yi-Chun; 中興大學-
2009腦膜炎雙球菌脂蛋白Ag473功能之初步探討林念璁; 曾義雄; 楊秋英; 譚美珍; Tan, Mei-Chan; 中興大學-
2007腦膜炎雙球菌表面抗原 Ag473 之功能及免疫特性分析曾義雄; 莊再成; 劉世東; 林念璁; 楊秋英; 劉伊倫; Liu, Yi-Lun; 中興大學-
2008腦膜炎雙球菌表面脂蛋白 Ag473 之功能分析及其抗原決定位之界定曾義雄; 林念璁; 徐駿森; 楊秋英; 張君銘; Chang, Chun-mien; 中興大學-