Browsing by Author 林文彬

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57  next >
DateTitleAuthor(s)File
2012Research on Li Bing-Nan's "Shiue Lu''s poems" and his Buddhist hymns李建崑; 張清泉; 劉錦賢; 朱文光; WEN-PING LIN; 林文彬; 鄭雅芬; Cheng, Ya-Fen; 中興大學-
2012A Scrutiny of the Connotation of "Tuan Zhuan" in Book of Changes江乾益; 洪然升; 林文彬; 王超英; Wang, Chao-Ying; 中興大學-
2009The metaphor of water in 「CHUANG ZI」呂光華; 林淑貞; 林文彬; 游幸惠; You, Shing-Huei; 中興大學-
2013The metaphor of water in《Lao Tzu》劉錦賢; 朱文光; Wen-Ping Lin; 林文彬; 白曉儒; Pai, Hsiao-Ju; 中興大學-
2007Zhuang-zi劉榮賢; 林文彬; 胡楚生; 宋愛華; SUNG, AI-HUA; 中興大學-
2007先秦形神思想研究─以道家為主劉榮賢; 劉錦賢; 林文彬; 黃美樺; Huang, May-Haw; 中興大學-
2014先秦道家論「心」之研究-以莊子及黃老學派為論述核心林文彬; 王雯慧; Wen-Hui Wang; 中國文學系所
2013《列子》義理研究蔡纓勳; 周玟觀; 林文彬; 郭弘道; Guo, Hong-Dao; 中興大學-
2011劉因思想及其在元初北方理學發展上的意義與定位高瑋謙; 林文彬; 劉錦賢; 吳佳樺; Wu, Chia-Hua; 中興大學-
2009劉蕺山「主意」說到「大統會」思想之研究林文彬; Lin Wen-Bin; 林月惠; Lin Yue- Hui; 劉錦賢; Liu Jin-Xian; 楊錦璧; Yang, Jin-Bi; 中興大學-
2013台灣媽祖信仰與商人精神──以大甲、北港媽祖為研究中心林文彬; 李進益; 林登順; 張珣; 陳器文; Chi-Wen Chen; Huang, Dun-Hou; 黃敦厚; 中興大學-
2013《史記》中的黃老思想研究劉錦賢; Jin-Xian Liu; 呂光華; Guang-Hua Lu; 林文彬; Wen-Ping Lin; Yao, Po-Cheng; 姚柏丞; 中興大學
2012《史記》中的黃老思想研究林文彬; Wen-Ping Lin; 姚柏丞; Yao, Po-Cheng; 中國文學系所-
2012君仁臣賢的治國圖像:劉向《說苑》寓言研究林文彬; 許建崑; 林淑貞; Shu-Chen Lin; Lin , Chia-Chen; 林佳臻; 中興大學-
2017唐代重玄思想研究—從道論到心性論林文彬; 林東毅; Dong-Yi Lin; 中國文學系所
2013宋代女性入道考述林文彬; 林宛璇; Lin, Wan-Hsuan; 中國文學系所-
2007宋明理學中「意」的概念之研究-以朱子、王陽明、劉蕺山為研究對象劉錦賢; Chin-Hsien Liu; 劉榮賢; 林文彬; Wen-Ping Lin; 王和群; Wang, Hu-Chung; 中興大學-
Nov-1997宗密〈原人論〉三教合會思想初探國立中興大學中國文學系
2003彖傳與儒道思想之比較研究林文彬; 劉昌佳-
2018從《莊子》書看老、莊思想的關聯林文彬; Wen-Ping Lin; 吳雅婷; Ya-Ting Wu; 中國文學系所