Browsing by Author 林祝興

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2009RFID於電子商務安全機制之研究林祝興; Chu-Hsing Lin; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 韋宜成; Wei, Yi-Cheng; 中興大學-
2012RFID證書防偽機制之研究 - 以運動競賽獎狀系統實作為例林祝興; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 楊思敏; Yang, Szu-Min; 中興大學-
2010UMTS的認證與金鑰協議及其應用之研究張真誠; 洪國寶; 林祝興; 婁德權; 曾育民; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 歐俠宏; Ou, Hsia-Hung; 中興大學-
2008Weil/Tate Pairing計算的快速演算法張真誠; Chin-Chen Chang; 詹進科; 賈坤芳; 黃明祥; 陳同孝; 陳宗和; 孫宏民; 林祝興; Jinn-Ke Jan; Kuen-Fang Jea; Min-Shiang Hwang; T. S. Cheng; Tzung-Her Chen; Hung-Min Sun; Chu-Hsing Lin; 洪國寶; Gwoboa Horng; 劉兆樑; Liu, Chao-Liang; 中興大學-
2009一種RFID的標籤擁有者轉換之安全協定-適用於零售通路商品與售後服務林祝興; Chu-Hsing Lin; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 陳昱潭; Chen, Yu-Tan; 中興大學-
2009安全的廣播金鑰管理機制之設計張真誠; 林祝興; 洪國寶; 黃宗立; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 林仁宏; Lin, Ren-Hung; 中興大學-
2012無線感測網路之模型建立及其延壽技術之應用王丕中; Pi-Chung Wang; 林祝興; 張本杰; 鄧德雋; Chu-Hsing Lin; Ben-Jye Chang; Der-Jiunn Deng; 黃德成; Der-Chen Huang; 江輔政; Jiang, Fuu-Cheng; 中興大學-
2011確認性機制在不同類型實體上之研究張真誠; Chin-Chen Chang; 洪國寶; 林祝興; 謝續平; 楊朝成; Gwoboa Horng; Chu-Hsing Lin; Shiuhpyng Winston Shieh; Chou-Chen Yang; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 陳德祐; Chen, Te-Yu; 中興大學-
2009私密資訊擷取機制及其應用之研究張真誠; Chin-Chen Chang; 賈坤芳; 林祝興; 孫宏民; 黃明祥; 陳宗和; K. F. Jea; Chu-Hsing Lin; Hung-Min Sun; M. S. Hwang; Tzung-Her Chen; 洪國寶; Gwoboa Horng; 陳俊華; Chen, Chun-Hua; 中興大學-
1987資訊安全廣播策略張真誠; ZHANG, ZHEN-CHENG; 林祝興; LIN, ZHU-XING-
2009通訊網路上身份認證與數位簽章技術之研究張真誠; 林祝興; 黃宗立; 洪國寶; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 陳怡華; Chen, Yi-Hwa; 中興大學-