Browsing by Author 林貫中

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
DateTitleAuthor(s)File
20082-D微彎曲樑之穩定分析黃逸萍; Hui-Ching Wang; 王輝清; 林培榮; 王偉哲; Pei-Rong Lin; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 葉青山; Yeh, Ching-Shan; 中興大學-
20123-D簡化變曲率細長曲樑分析黃逸萍; 王輝清; 林貫中; 曹炳雄; Taso, Ping-Hsiung; 中興大學-
2013三維螺旋曲樑分析黃逸萍; 王輝清; 林培榮; 王偉哲; 林貫中; 洪聖富; Hung, Sheng-Fu; 中興大學-
2011三維變曲率微彎曲樑之挫屈分析王偉哲; 王輝清; 林貫中; 林修聖; Lin, Shiou-Sheng; 中興大學-
2011三維變曲率螺旋曲樑靜態解王輝清; 王偉哲; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 吳信緯; Wu, Shin-Wei; 中興大學-
2013二維之不同曲率曲樑的大位移研究黃逸萍; Y.P. Huang; 王偉哲; 王輝清; 林培榮; Wei-Jer Wang; Hui-Ching Wang; Pei-Rong Lin; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 林秋文; Lin, Chiu-Wen; 中興大學-
2005二維曲樑解析解分析林貫中; K.C.Lin; 廖昌淙; C.T.Liaw-
2007二維複材層板曲梁之廣義正確解析解鄔詩賢; 王輝清; 簡國璋; 黃逸萍; 黃炯憲; 林貫中; 謝啟明; Hsieh, Chi Ming; 中興大學-
2008二維變曲率厚樑之靜態解析解鄔詩賢; 黃逸萍; 王輝清; 王偉哲; 林貫中; 黃錫勳; Huang, Shi-Hsun; 中興大學-
2011二維變曲率疊層板曲樑之有限變形王偉哲; 王輝清; 林貫中; 顏康強; Yan, Kang-Chiang; 中興大學-
2009人工髖關節之接觸力學現象研究–有限元素法之應用林貫中; 陳建宏; 鄔詩賢; 郭存恩; Kuo, Tsun-En; 中興大學-
2009人工髖關節磨耗之研究林貫中; 陳建宏; 鄔詩賢; 徐淑玲; Xu, Shu-Ling; 中興大學-
1994任意非軸對稱牛頓與黏彈流之擠出自由流理論分析林貫中; 行政院國家科學委員會; 中興大學應用數學系-
1992任意非軸對稱黏彈流之擠出自由流分析林貫中; LIN, GUAN-ZHONG; 金餘華; JIN, YU-HUA-
2008實驗佐證脊椎運動骨節內的破裂以及崩潰現象之研究楊世偉; 林貫中; 陳定宇; 陳建宏; 鄔詩賢; 洪國恩; Hong, Guo-En; 中興大學-
1998封閉曲樑之動態分析─等長、等跨距限制之最佳化林貫中; Kuan-Chung Lin; 蔡瑞豪; TSAI, JUI HAO-
1998封閉曲樑之動態分析─等面積限制之最佳化林貫中; 吳沛聰-
2007工具機線性滑軌之動態特性研究屈岳陵; 林清源; 林貫中; 陳定宇; 鄔詩賢; 張志誠; Chang, Jyh-Cheng; 中興大學-
1993斜角加壓自由黏彈流分析林貫中; K. J. Lin; 林玉端; Lin, Yue Tuan-
1994曲樑之最佳化研究林貫中; K.J.LIN; 李文良; Lee, Wen-Liang-