Browsing by Author 柯尚余

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
DateTitleAuthor(s)File
2005Surveillance on Waterfowl and Turkey Avian Influenza沈瑞鴻; 謝快樂; 陳秋麟; 蔡宗益; 洪信雄; 莊世忠; 林永男; 余建忠; 張壽華; 呂昇峰; 傅學理; 李建裕; 蕭終融; 郭丑哲; 楊鈞任; 李朝全; 黃文正; 李錕宗; 謝耀清; 蔡貴雄; 陳其瑩; 柯尚余; 中興大學獸醫學系; 行政院農業委員會-
1992本省雞隻腸內洛德乳酸桿菌及其抗藥質體之研究張登欽; ZHANG, DENG-QING; 柯尚余; KE, SHANG-YU-
2003水禽類禽流感監控沈瑞鴻; 謝快樂; 莊世忠; 林廷瑞; 蔡貴雄; 呂昇峰; 柯尚余; 林永男; 劉紹勳; 余建中; 陳其瑩; 張壽華; 蕭忠融; 楊鈞任; 郭丑哲; 李建裕; 謝耀清; 李朝全; 黃文正; 蔡宗益; 洪信雄; 行政院農業委員會; 中興大學獸醫學系-
2007火雞,駝鳥及水禽類禽流感監控沈瑞鴻; 陳秋麟; 徐慶霖; 謝快樂; 周黃得榮; 郭丑哲; 張壽華; 蔡宗益; 文水成; 蔡貴雄; 余建中; 黃文正; 李建裕; 李朝全; 林永男; 呂昇峰; 洪信雄; 傅學理; 陳其瑩; 柯尚余; 謝耀清; 李錕宗; 中興大學獸醫學系(所); 行政院農業委員會-
2006火雞,駝鳥及水禽類禽流感監控沈瑞鴻; 陳秋麟; 徐慶霖; 謝快樂; 謝耀清; 李錕宗; 蔡宗益; 林永男; 李建裕; 黃文正; 周黃得榮; 傅學理; 洪信雄; 文水成; 柯尚余; 李朝全; 陳其瑩; 張壽華; 余建中; 呂昇峰; 蔡貴雄; 郭丑哲; 行政院農業委員會-