Browsing by Author 楊龍杰

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2011CMOS-MEMS 微機械式射頻開關楊龍杰; 施錫富; 劉茂誠; 戴慶良; 蔡宗佑; Tsai, Zung-You; 中興大學-
2013利用0.18 μm CMOS製程製作射頻微機電開關葉哲良; 楊龍杰; 施文彬; 戴慶良; 林承陽; Lin, Cheng-Yang; 中興大學-
2007含感測電路的整合型微壓力感測器許郁文; Yu-Wen Hsu; 楊龍杰; 蔡志成; 施錫富; Lung-Jieh Yang; Jhy-Cherng Tsai; Hsi-Fu Shih; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 楊志偉; Yang, Chih-Wei; 中興大學-
2013微型共平面熱電發電器之研製楊龍杰; 施文彬; 葉哲良; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 彭世瑋; Peng, Shih-Wen; 中興大學-
2008應用於射頻之微機械式可變電容楊龍杰; Lung-Jieh Yang; 施文彬; 簡瑞與; 王國禛; Wen-Pin Shih; Rei-Yu Chein; Gou-Jen Wang; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 林士傑; Lin, Shih-Chieh; 中興大學-
2008整合積體電路的FET微壓力感測器王國禎; 簡瑞與; 楊龍杰; 施文彬; 戴慶良; 戴銚葦; Tai, Yao-Wei; 中興大學-
2010磁偶合對堆疊IC的影響與應用楊龍杰; 潘吉祥; 林哲信; 韓斌; 黃敏睿; 盧銘詮; 戴慶良; 劉茂誠; Liu, Mao-Chen; 中興大學-
2008結合電感的微機電射頻開關之設計與製作楊龍杰; 施文彬; 簡瑞與; 王國禎; 戴慶良; 陳盈良; Chen, Ying-Liang; 中興大學-
2012聚苯胺摻雜聚乙烯醇微濕度感測器楊龍杰; Lung-jieh Yang; 施文彬; 施錫富; Wen-Pin Shih; Hsi-Fu Shih; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 林威邑; Lin, Wei-Yi; 中興大學-
2012運用CMOS-MEMS技術製作微型熱電發電器楊龍杰; Lung-jieh Yang; 施文彬; 施錫富; Wen-Pin Shih; Hsi-Fu Shih; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 蔡文榮; Tsai, Wen-Jung; 中興大學-
2008高頻微機械式帶通濾波器楊龍杰; 胡毓忠; 郭正雄; 江銘昭; chiang, ming-chao; 中興大學-