Browsing by Author 江永進

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)File
2008中文人名擷取江永進; 曾怜玉; 李宗寶; 古鴻炎; 余明興; 張家銘; Chang, Jia-Ming; 中興大學-
2010中文文句中中譯名的擷取與外文原名的找尋江永進; 古鴻炎; 余明興; 林昱宏; Lin, Yu-Hong; 中興大學-
2009中文文句轉台語語音系統初步研究江永進; 古鴻炎; 吳宗憲; 余明興; 蔡宗謀; Tsai, Zong-Mou; 中興大學-
2007中文文轉音系統中多音字讀音的預測江永進; Yuang-Chin Chiang; 古鴻炎; 張智星; Hung-Yan Gu; Jyh-Shing Chang; 余明興; Ming-Shing Yu; 林元淳; Lin, Yuan-Chun; 中興大學-
2009中文機構及公司名稱擷取古鴻炎; Hung-Yan Gu; 吳宗憲; 江永進; 林義証; Chung-Hsien Wu; Yuang-Ching Chiang; Yih-Jeng Lin; 余明興; Min-Shing Yu; 施仁斌; Shih, Ren-Bin; 中興大學-
2007中文無聲調拼音輸入法及其實作江永進; Yuang-Chin Chiang; 古鴻炎; 張智星; Hung-Yan Gu; Jyh-Shing Chang; 余明興; Ming-Shing Yu; 羅火嵐; Luo, Huo-Lan; 中興大學-
2013中文語音合成系統中基週調整和連音處理之研究江永進; 古鴻炎; 余明興; Ming-Shing Yu; 劉榮現; Liu, Jung-Hsien; 中興大學-
2009中文轉台語文轉音系統中一詞多音之預測吳宗憲; 江永進; 古鴻炎; 余明興; 林金玉; Lin, Chin-Yu; 中興大學-
2012台語讀音的求法及標註平臺古鴻炎; 江永進; 余明興; 連又箴; Lian, You-Jhen; 中興大學-
2008台語辭典建構與台語變調探討古鴻炎; 江永進; 李宗寶; 曾怜玉; 余明興; 李尚德; Li, Shang-De; 中興大學-
2009國台語無聲調拼音輸入法實作潘能煌; 江永進; 古鴻炎; 吳宗憲; 余明興; 蔡承融; Tsai, Cheng-Rong; 中興大學-
2012應用多詞及多詞性語言模型的中文斷詞及詞性標記方法古鴻炎; 江永進; 潘能煌; 余明興; 賴亦傑; Lai, Yi-Chieh; 中興大學-
2008擴充式離散隱藏式馬可夫模型及其在中文音節辨識上的應用古鴻炎; 江永進; 曾怜玉; 李宗寶; 余明興; 林耕宇; Lin, Keng-Yu; 中興大學-