Browsing by Author 王輝清

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
DateTitleAuthor(s)File
20082-D微彎曲樑之穩定分析黃逸萍; Hui-Ching Wang; 王輝清; 林培榮; 王偉哲; Pei-Rong Lin; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 葉青山; Yeh, Ching-Shan; 中興大學-
20123-D簡化變曲率細長曲樑分析黃逸萍; 王輝清; 林貫中; 曹炳雄; Taso, Ping-Hsiung; 中興大學-
2014Analytical Stability Analysis of 2-D Curved Beams with Variable Curvatures王輝清; 林明翰; Ming-Han Lin; 應用數學系所
2012CUDA和OpenCL兩種平行處理環境應用在光流法計算的比較林培榮; Pei-Rong Lin; 許志宇; 王輝清; Hui-Ching Wang; 黃婉庭; Huang, Wan-Ting; 中興大學-
2007MR腦部灰質影像自動化分割之等位函數法施因澤; 李林滄; 洪子倫; 王輝清; 林曉郁; Lin, Xiao-Yu; 中興大學-
2014Multiple Particles Optimization Used in Image Segmentation王輝清; 許宏兆; Hong-Zhao Hsu; 應用數學系所
2007三維圓管裂縫有限元素模型之自動建立與應用研究陳建忠; 丁鯤; 王輝清; 謝坤昌; 黃千豪; Huang, Qian-Hao; 中興大學-
2013三維螺旋曲樑分析黃逸萍; 王輝清; 林培榮; 王偉哲; 林貫中; 洪聖富; Hung, Sheng-Fu; 中興大學-
2011三維變曲率微彎曲樑之挫屈分析王偉哲; 王輝清; 林貫中; 林修聖; Lin, Shiou-Sheng; 中興大學-
2011三維變曲率螺旋曲樑靜態解王輝清; 王偉哲; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 吳信緯; Wu, Shin-Wei; 中興大學-
2000中間軸轉換法求拓樸形狀設計王輝清; 尤敏彰-
2010主動輪廓模型之拓撲研究與數值分析李林滄; 施因澤; 洪子淪; 王輝清; 楊志弘; Yang, Chih-Hung; 中興大學-
2013二維之不同曲率曲樑的大位移研究黃逸萍; Y.P. Huang; 王偉哲; 王輝清; 林培榮; Wei-Jer Wang; Hui-Ching Wang; Pei-Rong Lin; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 林秋文; Lin, Chiu-Wen; 中興大學-
1991二維及軸對稱牛頓流體擠出之邊界元素法分析王輝清; WANG,HUI-QING; 郭秋諒; GUO, QIU-LIANG-
2007二維複材層板曲梁之廣義正確解析解鄔詩賢; 王輝清; 簡國璋; 黃逸萍; 黃炯憲; 林貫中; 謝啟明; Hsieh, Chi Ming; 中興大學-
2008二維變曲率厚樑之靜態解析解鄔詩賢; 黃逸萍; 王輝清; 王偉哲; 林貫中; 黃錫勳; Huang, Shi-Hsun; 中興大學-
2011二維變曲率疊層板曲樑之有限變形王偉哲; 王輝清; 林貫中; 顏康強; Yan, Kang-Chiang; 中興大學-
2004使用波傳方法之多跨距樑振動研究王輝清; Hui-Ching Wang; 張文曲; Chang, Wen-Chey-
2012光流演算法與Opencl在互動式教學軟體設計上之應用許志宇; 林培榮; 王輝清; 常善評; chang, shan-ping; 中興大學-
2012國際化程度對台灣上市公司經營績效之影響—縱橫門檻迴歸分析許英麟; Ying-Lin Hsu; 王輝清; Hui-Ching Wang; 許皓程; Hsu, Hao-Cheng; 中興大學-