Browsing by Author 蔡東憲

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
DateTitleAuthor(s)File
200812吋晶圓廠AMHS懸吊系統之強度分析卓漢明; Tung-Hsien Tsai; 蔡東憲; 邱顯俊; 曾柏昌; 林皇銘; Lin, Huang-Ming; 中興大學-
2008三探針真圓度量測軸誤差分離技術之研究蔡東憲; Dung-shian Tsai; 陳木榮; Mu-Rung Chen; 李吉群; Ji-Chun Lee; 黃梓輔; Huang, Tz-Fu; 中興大學-
2013以二氧化矽鍍膜改善玻璃翹曲李吉群; 蔡東憲; 黃敏睿; 馬禎妘; Ma, Chen Yun; 中興大學-
2009印刷電路板視覺標靶定位之研究蔡東憲; Cheng-Hsiung Kuo; 郭正雄; 李吉群; Ji-Chun Lee; 劉宴光; Liu, Yen-Kuang; 中興大學-
2010影像註冊於轉盤定位之研究陳木榮; 蔡東憲; 李吉群; 李政隆; Lee, Jheng-Lung; 中興大學-
2009影響檢驗TFT-LCD 顯示面板缺陷的因素之研究蔡東憲; 郭正雄; 李吉群; 朱啟郎; Chu, Chi-Lang; 中興大學-
2012數位影像相關法於應變量測之應用黃敏睿; Min-Rueu Huang; 蔡東憲; Dong-Hsien Tsai; 李吉群; Ji-Chun Lee; 陳鈺翔; Chen, Yu-Hsiang; 中興大學-
2012混成結構光編碼與攝影機校正之研究蔡東憲; 何昭慶; 李吉群; Ji-Chun Lee; 劉建平; Liu, Jian-Ping; 中興大學-
2011球面干涉檢驗之研究黃敏睿; 蔡東憲; 李吉群; 周佳嶙; Zhou, Jia-Lin; 中興大學-
2008白光相移干涉術於表面形貌量測之研究黃敏睿; 蔡東憲; 李吉群; 張家源; Chang, Chia-Yuan; 中興大學-
2008相位關聯法於雷射探頭方向校準之研究蔡東憲; 陳木榮; 李吉群; Ji-Chun Lee; 劉政猷; Liou, Jen-You; 中興大學-
2011真圓檢測誤差分離技術蔡東憲; 黃敏睿; 李吉群; 劉沛縈; Liu, Pei-Ying; 中興大學-
2012瞬時干涉法球面透鏡面形輪廓量測之研究黃敏睿; 蔡東憲; 李吉群; 宋俊宏; Song, Chun-Hung; 中興大學-
2010矽鍺磊晶薄膜的材料性質及矽鍺奈米結構的製作之研究陳志敏; Jerry M. Chen; 簡瑞與; 施錫富; 謝健; 鄭宗杰; 蔡東憲; 張興政; Rei-Yu Chein; Hsi-Fu Shih; Jiann Shieh; Tsung-Chieh Cheng; Dong-Hun Choi; Hsing-Cheng Chang; 戴慶良; Ching-Liang Dai; 張原銘; Chang, Yuan-Ming; 中興大學-
2007磁控濺鍍銦錫氧化物薄膜製程條件對薄膜特性及蝕刻性影響之研究施錫富; 李吉群; 蔡東憲; 許世卿; 黃敏睿; 鍾定祺; Chung, Ting-Chu; 中興大學-
2009結合時間域相位量測與空間域相位展開應用於不連續形貌之研究陳太平; Tai-Ping Chen; 蔡東憲; Tung-Hsien Tsai; 黃敏睿; Min-Jui Huang; 江昆修; Chiang, Kun-Hsiu; 中興大學-
2007結構光形貌量測系統校正與多視角形貌註冊蔡東憲; 陳木榮; 李吉群; 蘇鑫元; Sue, Shin-Yuan; 中興大學-
2012螺紋自動光學檢測黃敏睿; 蔡東憲; 李吉群; Ji-Chun Lee; 李政翰; Lee, Cheng-Han; 中興大學-
2009迴轉彎曲法之彎管成形有限元素分析之探討蔡東憲; 陳太平; 黃敏睿; 韓明杰; Han, Ming-Jie; 中興大學-
2010遺傳演算法於多探頭三次元量床路徑規劃陳木榮; 蔡東憲; 李吉群; 張凱勝; Chang, Kai-Sheng; 中興大學-