Browsing by Author 賴國祥

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
DateTitleAuthor(s)File
2009七家灣溪流域植群多樣性分析與製圖蔡進來; 賴國祥; 陳明義; 林聖峰; Lin, Sheng-Feng; 中興大學-
2010七家灣溪濱岸植群動態賴國祥; Kuo-Shang Lai; 王志強; 曾彥學; Chih-Chiang Wang; Yen-Hsueh Tseng; 蔡尚惪; Shang-Te Tzeng; 郭礎嘉; Kuo, Chu-Chia; 中興大學-
2008八卦山台地植群分類與製圖蔡進來; 賴國祥; 陳明義; 陳鳳華; Chen, Fong-Hua; 中興大學-
2009台中縣高美野生動物保護區鹽地鼠尾粟-雲林莞草植群昆蟲群聚之探討蔡尚悳; Shung-Der Tsai; 賴國祥; 楊正澤; Jeng-Tze Yang; Wang, Hsin-Hao; 王心浩; 中興大學-
2009台灣中部耕牛傳統藥用植物之研究賴國祥; Guo-xinag Lai; 陳明義; Ming-Yih Chen; 林幸宜; Lin, Hsin-I; 中興大學-
1983台灣高山箭竹草生地之植物演替與競爭機制劉業經; Liu, Ye-Jing; 賴國祥; Lai, Guo-Xiang-
2009合歡溪流域植群分類與製圖蔡進來; 賴國祥; 陳明義; 陳志豪; Chen, Zhi-Hao; 中興大學-
2007合水溪及椿谷溪流域植群之研究蔡進來; 賴國祥; 陳明義; 陳宗駿; Chen, Chun-Chung; 中興大學-
Sep-2009斗六丘陵植群生態之研究楊迪嵐; 曾喜育; 蘇冠宇; 朱恩良; 賴國祥; 曾彥學; 國立中興大學農學院實驗林管理處
2007畢祿溪流域之植群分類與製圖蔡進來; 賴國祥; 陳明義; Ming-Yih Chen; 蔡佳育; Tsai, Chia-Yu; 中興大學-
2010臺灣五加科藥用植物資源之研究賴國祥; 林正宏; 蔡進來; 林慧菁; Lin, Hui-Ching; 中興大學-
1992臺灣亞高山針葉樹林與草生地間推移帶動態結構之探討陳明義; CHEN, MING-YI; 賴國祥; LAI, GUO-XINAG-
2012臺灣產蘋果亞科(薔薇科)之分類研究邱文良; Wen-Liang Chiou; 葉慶龍; 賴國祥; 呂金誠; Ching-Long Yeh; Kwo-Shang Lai; Jin-Tseng Lu; 歐辰雄; Chern-Hsiung Ou; 張坤城; Chang, Kun-Cheng; 中興大學-
2009臺灣被子植物花外蜜腺之研究陳明義; 賴國祥; 蔡進來; 廖惠勤; Laio, Huei-Cin; 中興大學-
2008苗栗縣灣瓦海岸地區之動物群聚調查及環境教育規劃賴國祥; 陳明義; 陳開盛; Chen, Kai-Sheng; 中興大學-