Browsing by Author 邵廣昭

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
2010Systematic study of Bostrichidae (Coleoptera) in family category楊曼妙; Yang, Man-Miao; 邵廣昭; 莫顯蕎; 楊正澤; 劉藍玉; Lan-Yu, Liu; 中興大學-
2009Taxonomy of Caeciliusetae and Homilopsocidea (Psocoptera:Psocomorpha) from Taiwan and Analysis on the Ecological Characters of Psocoptera楊仲圖; Chung-Tu Yang; 劉玉章; 邵廣昭; 莫顯蕎; 林政行; 何琦琛; 楊曼妙; 徐堉峰; Yu-Chang Liu; Kwang-Tsao Shao; Michael Hin-Kiu Mok; Cheng-Shing Lin; Chyi-Chen Ho; Man-Miao Yang; Yu-Feng Hsu; Jeng-Tze Yang; 楊正澤; 詹美鈴; Chan, Mei-Ling; 中興大學-
2007墾丁珊瑚礁海域長期生態研究林幸助; 邵廣昭; 行政院國家科學委員會; 國立中興大學生命科學系(所)-
2008臺灣產尖胸沫蟬科 (半翅目:沫蟬總科)之修訂吳文哲; Wen-Jer Wu; 何琦琛; 楊仲圖; 楊曼妙; 林政行; 莫顯蕎; 邵廣昭; 徐堉峰; Chyi-Chen Ho; Chung-Tu Yang; Man-Miao Yang; Cheng-Shing LIn; Michael Hin-Kiu Mok; Kwang-Tsao Shao; Yu-Feng Hsu; 楊正澤; Jeng-Tze Yang; Shih, Hsien-Tzung; 石憲宗; 中興大學-
2011雪山地區高山生態系整合研究呂金誠; 林良恭; 邵廣昭; 曾彥學; 楊嘉棟; 孫元勳; 林昭遠; 歐辰雄; 曾喜育; 顏江河; 魏聰輝; 葉文斌; 林博雄; 王秋美; 蔡尚?; 內政部營建署; 國立中興大學森林學系-
2013雪山地區高山生態系長期生態調查研究曾彥學; 曾喜育; 呂金誠; 歐辰雄; 林昭遠; 魏聰輝; 林博雄; 顏江河; 孫元動; 葉文斌; 林良恭; 邵廣昭; 內政部營建署-
2012雪山地區高山生態系長期監測研究歐辰雄; 林昭遠; 魏聰輝; 顏江河; 楊嘉棟; 曾彥學; 孫元勳; 葉文斌; 曾喜育; 林良恭; 吳聲海; 邵廣昭; 林博雄; 王秋美; 蔡尚?; 內政部營建署; 國立中興大學森林學系-