Browsing by Author 鄭淑華

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
DateTitleAuthor(s)File
2011A:具有架橋基之雙紫質分子開關 B:應用於染料敏化太陽能電池之雙紫質合成與特性鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 林敬堯; 郭明裕; 曾炳墝; Ching-Yao Lin; Ming-Yu Kuo; Biing-Chiau Tzeng; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 麥綺倫; Mai, Chi-Lun; 中興大學-
2009三紫質的合成及其與雙牙配位基鍵結之探討鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 林敬堯; Ching-Yao Lin; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 和, 鄭 晉; Cheng, Chin Ho; 中興大學-
2009以對稱調控高自旋三價鐵卟啉自由基之自旋偶合葉鎮宇; Yeh-Chen Yu; 鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 陳如珍; Ru-Jen Cheng; 吳欣儒; Wu, Hsin-Ru; 中興大學-
2012利用室溫離子液體合成奈米銅電極之研發與應用鄭淑華; 陳鴻基; 曾志明; 黃姿蓉; Huang, Tzu-Jung; 中興大學-
2012可拋棄式高催化性金屬電極之研發與應用胡啟章; Chi-Chang Hu; 鄭淑華; 周濟眾; 孫嘉良; Shu-Hua Cheng; Chi-Chung Chou; Chia-Liang Sun; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 戴君彥; Tai, Chun-Yen; 中興大學-
2010多元性可拋棄式網版印刷電極分析技術平台之建立與應用鄭淑華; 孫毓璋; 黃景帆; 陳鴻基; 曾志明; 邱梅欣; Chiu, Mei-Hsin; 中興大學-
2008大環變形對金屬卟啉氧化還原及鍵結特性的影響葉鎮宇; 鄭淑華; 陳如珍; 曾詩杰; Tseng, Shih-Chieh; 中興大學-
2013我國醫學美容產業發展之研究袁鶴齡; Hao-Lin Yuan; 鄭淑華; Cheng, Shu-Hua; 國家政策與公共事務研究所-
2007拋棄式奈米金修飾電極在分析化學的應用古國隆; 黃正良; 鄭淑華; 王書蘋; 蔡素珍; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 宋岳憲; Song, Yue-Shian; 中興大學-
2007拋棄式電化學感測器之研發與應用薛富盛; 楊重熙; 鄭淑華; 周濟眾; 曾志明; 徐振騰; Hsu, Cheng-Teng; 中興大學-
2008滾筒電鍍鎳電極結合高效能液相層析法之分析應用周濟眾; 鄭淑華; 曾志明; 徐意嵐; Hsu, Yi-Lan; 中興大學-
2012碳電極官能基化與奈米化之研發與應用石瑩; 黃正良; 廖國智; 鄭淑華; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 廖振唯; Liao, Chen-Wei; 中興大學-
2008網版印刷立體環盤電極的研發及其在電分析化學上的應用鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 周濟眾; Chi-Chung Chou; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 陳智信; Chen, Jr-Hsin; 中興大學-
2012超微電極化學感測器的研發與製作Chi-Chang Hu; 胡啟章; Shu-Hua Cheng; Chi-Chung Chou; Sun-Chia Liang; 鄭淑華; 周濟眾; 孫嘉良; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 周志宏; Chou, Chih-Hung; 中興大學-
2009高共軛三芳香胺紫質之合成林敬堯; 鄭淑華; 林寬鋸; 葉鎮宇; 顏瑋男; Yen, Wei-nan; 中興大學-
2007高共軛多紫質的合成、光譜及電化學性質的探討林敬堯; Ching-Yao Lin; 鄭淑華; 林寬鋸; Shu-Hua Cheng; Kuan-Jiuh Lin; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 黃騰輝; Huang, Teng-Hui; 中興大學-