Browsing by Author 陳財輝

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
DateTitleAuthor(s)File
2007The Efficiency through the Mound Facilities at Nanbin Park and the Coastal Windbreaks at Chi-Sing Tang,Hualien游繁結; 林昭遠; 李錦育; 陳財輝; 黃隆明; Lai, Zhen-Yong; 賴振墉; 中興大學-
2008The Investigation of Landslide Pattern on Bamboo Forests陳財輝; 林德貴; 許中立; 汪大雄; 林信輝; 陳燿榮; Chen, Yao-Jung; 中興大學-
1-Sep-2015The stand structure and biomass of Bambusa oldhami plantations in Wugu, New Taipei and Longqi, Tainan.Tsai-Huei Chen; Chung-Ping Liu; Shitephen Wang; 陳財輝; 劉瓊霦; 王仁
Sep-2010The+Wind+Tunnel+Experiment+of+Aeolian+Sand+Movement+MechanismHuang, Long-Ming; 黃隆明; Lu, Lee-Wei; Chen, Tsai-Huei; 盧力瑋; 陳財輝; 國立中興大學農學院
2011The Variation and Effectiveness of Protection Forests in Hualien Coastal Areas方富民; 陳財輝; 唐琦; 黃隆明; 盧力瑋; Wei, Lu Li; 中興大學-
Mar-2012Wind+Tunnel+Test+on+the+Shelter+Effect+of+Windbreak+Nets+with+Different+Weaving+TypesHuang, Long-Ming; 黃隆明; Li, Ji-Siou; Liu, Min-Wei; Chen, Tsai-Huei; 李霽修; 劉民偉; 陳財輝; 國立中興大學農學院
2011三種海岸樹種苗木對不同光環境之反應陳財輝; Tsai-Huei Chen; 黃士元; Shr-Yuan Huang; 廖天賜; Tien-Szu Liao; 黃珮瑜; Huang, Pei-Yu; 中興大學-
2011三種闊葉樹種苗木在不同光環境之形態及生理調適陳財輝; 黃士元; 廖天賜; Tien-Szu Liao; 李安翔; Li, An-Shiang; 中興大學-
2009不同光度環境對三種海岸林樹種苗木生理之反應翁仁憲; 陳財輝; 廖天賜; 許立勳; Shiu, Li-Shiun; 中興大學-
2012卑南溪口保安林防風效果研究方富民; 陳財輝; 邱祈榮; 黃隆明; 黃馳; Huang, Chih-Yu; 中興大學-
2008台中港區木麻黃天然更新可行性之研究何坤益; 陳財輝; 林信輝; 廖天賜; 林睿思; Lin, Jui-Szu; 中興大學-
2007台中港海岸飛砂量推估之研究游繁結; 林信輝; 李錦育; 陳財輝; 黃隆明; 吳昌翰; Wu, Chang-Han; 中興大學-
2011台灣中部河口飛砂及揚塵之調查與研究陳財輝; 郭崇義; 方富民; 黃隆明; Long-Ming Huang; 范姜明威; Fanjiang, Ming-Wei; 中興大學-
2007台灣地區林道利用與管理維護之研究林俐玲; 陳財輝; 陳文福; 陳意昌; 林信輝; 謝宏松; Hsieh, Hung-Sung; 中興大學-
1999四湖海岸木麻黃林的養分動態張峻德; Bor-Hung Sheu; 許博行; 陳財輝; Chen, Tsai-Huei-
2009堆砂籬定砂功效之探討方富民; 陳財輝; 黃隆明; 邱盈達; Qiu, Ying-Da; 中興大學-
Jun-2012堆砂籬定砂功效之探討Huang, Long-Ming; 黃隆明; Chiu, Ying-Da; Gu, Wei-Jhong; Chen, Tsai-Huei; 邱盈達; 古緯中; 陳財輝; 國立中興大學農學院
2010堆砂籬定砂效果之研究陳財輝; Cai-Huei Chen; 方富民; 唐琦; Fu-Min Fang; Ci Tang; 黃隆明; Long-Ming Huang; 張峻瑋; Jhang, Jyun-Wei; 中興大學-
Sep-2010孟宗竹林伐採後二年間地上部生物量與碳吸存量動態王仁; 陳財輝; 陳信佑; 鍾欣芸; 劉恩妤; 李宗宜; 劉瓊霦; 國立中興大學農學院實驗林管理處
2007山木麻黃種源在台灣9年生之表現評估陳財輝; Tsai-Huei Chen; 何坤益; Kune-Yih Ho; 廖天賜; Tien-Szu Liao; 潘冠良; Pan, Kuan-Liang; 中興大學-