Browsing by Author 顏怡文

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)File
2010Au-20wt.%Sn銲料與Cu基材之界面反應吳子嘉; 顏怡文; 王朝弘; 陳志銘; 鍾享牟; Chung, Hsiang-Mou; 中興大學-
Jul-2010Sn-9wt%Zn無鉛銲料與金屬基材之界面反應劉為開; 顏怡文; 柴世融; 工學院
2011以商用紙質電木板作為碳源利用裂解法及化學氣相沉積法合成奈米碳材鄭紀民; 顏怡文; 陳志銘; 林易緯; Lin, Yi-Wei; 中興大學-
2009以商用紙質電木板合成奈米碳材顏怡文; Yee-Wen Yen; 吳宗明; 吳子嘉; Tzong-Ming Wu; 陳志銘; Chih-Ming Chen; 施博淵; Shih, Po-Yuan; 中興大學-
2007使用銅核銲錫球之球柵陣列構裝銲點反應動力學與機械性質之研究陳信文; 高振宏; 顏怡文; 陳志銘; 林惠川; Lin, Hui-Chuan; 中興大學-
2008共晶SnZn銲料與塊材和薄膜Cu基材間界面反應之探討劉正毓; 吳子嘉; 顏怡文; 陳志銘; 陳志豪; Chen, Chih-hao; 中興大學-
2008外加應力對銅/錫薄膜界面反應之影響劉正毓; 顏怡文; 吳子嘉; 王東安; 陳志銘; 吳佳融; Wu, Jia-rong; 中興大學-
2010外加應力對錫鬚生長及銲點界面反應之影響顏怡文; 吳子嘉; 王朝弘; 林明澤; 陳志銘; 陳郁仁; Chen, Yu-Jen; 中興大學-
2008添加微量銅或銀元素對共晶錫鉍無鉛銲料電遷移之影響劉正毓; Cheng-Yi Liu; 顏怡文; 吳子嘉; 林明澤; Ming-Tzer Lin; 陳志銘; Chih-Ming Chen; 黃志傑; Huang, Chih-Chieh; 中興大學-
2007覆晶高鉛銲點之界面反應研究陳信文; 高振宏; 顏怡文; 陳志銘; 王凱正; Wang, Kai-Jheng; 中興大學-
2009錫-9wt%鋅銲料之電遷移研究吳子嘉; Albert T. Wu; 顏怡文; Yee-Wen Yen; 陳志銘; Chih-Ming Chen; 洪裕民; Hung, Yu-Min; 中興大學-
2007電遷移對共晶錫鉍銲點微結構與界面反應之影響陳信文; 高振宏; 顏怡文; 陳志銘; 陳龍泰; Chen, Long-Tai; 中興大學-
2011高功率發光二極體之熱管理與界面反應顏怡文; 洪瑞華; 陳志銘; Chih-Ming Chen; 陳佳汝; Chen, Chia-Ju; 中興大學-