Browsing by Author 黃啟裕

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
2008分析高鹽甲烷太古生物鹽逆境反應基因與分子伴護蛋白系統顏宏真; 黃介辰; 吳韋訥; 黃啟裕; 賴美津; 施朝仁; Shih, Chao-Jen; 中興大學-
2012極端高鹽太古生物之分類鑑定、比較基因體分析及其生物科技應用潛力之研究顏宏真; Hungchen Emilie Yen; 吳韋訥; 湯森林; 黃啟裕; Wailap Victor Ng; Sen-Lin Tang; Chi-Yu Huang; 賴美津; Mei-Chin Lai; 丁俊彥; Ding, Jiun-Yan; 中興大學-
2013甲烷太古生物之相容質Nε-acetyl-β-lysine自體生合成基因以及酵素特性分析顏宏真; Hung-Chen Yen; 湯森林; 吳韋訥; 黃啟裕; Sen-Lin Tang; Wailap Victor Ng; Chi-Yu Huang; 賴美津; Mei-Chin Lai; 洪娟娟; Hung, Chuan-Chuan; 中興大學-
2008甲烷太古生物的Na+/proline運輸蛋白基因的選殖與分析顏宏真; 吳韋訥; 黃啟裕; 黃介辰; 賴美津; 張鈺甄; Zhang, Yu-Zhen; 中興大學-
2007自鹽結晶純化之極端高鹽太古生物的分類鑑定與特性分析蔡珊珊; 黃啟裕; 賴美津; 游詒婷; You, Yi-Ting; 中興大學-
2010運用多段式生物產氫程序提昇殘餘纖維素分解產氫技術整合李季眉; 黃啟裕; 鄭幸雄; 行政院國家科學委員會; 國立中興大學環境工程學系(所)-
2009高鹽太古生物在溫度、鹽及氧氣逆境下化學伴護因子對分子伴護蛋白基因表現的影響黃啟裕; 顏宏真; 賴美津; 林芸; Lin, Yun; 中興大學-