Browsing by Author Chan-Sen Wang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
2011利用基因槍轉殖法表現ACC去胺酶 (ACCD)─ 延長文心蘭切花瓶插壽命系統之建立王強生; Chan-Sen Wang; 李佩芳; Pei-Fang Lee; 林金和; Chin-Ho Lin; 孫慶美; Sun, Ching-Mei; 中興大學-
2010基質輔助雷射脫附游離法搭配微結構濃縮晶片應用於磷酸化胜肽與黏多醣之快速檢測Chan-Sen Wang; 王強生; Guor-Rong Her; Sheng-Hsien Chiu; Liang-Jwu Chen; 何國榮; 邱勝賢; 陳良築; 賴建成; ChienChen Lai; 李坤頤; Li, Kun-In; 中興大學-
2010巴拉刈抗性水稻突變體之抗氧化反應王強生; Chan-Sen Wang; 蔣永正; 王慶裕; Ching-Yuh Wang; 張育綺; Chang, Yu- Chi; 中興大學-
2009植物中調控開花時間、花器形成與老化相關基因之選殖與分析王强生; Chan-Sen Wang; 吳素幸; 呂維茗; 王隆祺; Shu-Hsing Wu; Wei-Ming Leu; Kevin Long-Chi Wang; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 陳銘坤; Chen, Ming-Kun; 中興大學-
2011水稻油體膜蛋白和核醣體蛋白p40之功能研究曾志正; Tze-Cheng Tzen; 王強生; 賴建成; 鍾美珠; 林彩雲; Chan-Sen Wang; Chien-Chen Lai; Mei-Chu Chung; Tsai-Yun Lin; 陳良築; Liang-Jwu Chen; 吳妤憶; Wu, Yu-Yi; 中興大學-
2010玉米B染色體的一個特長串聯重複序列的演化林齊強; Chyi-Chyang Lin; 鍾美珠; 王強生; 楊長賢; Mei-Chu Chung; Chan-Sen Wang; Chang-Hsien Yang; 林伯耀; Bor-yaw Lin; 駱冠霖; Lo, Kuan-lin; 中興大學-
2007百合花粉專一性LLP90和LLP13-2 cDNAs之特性分析葉開溫; Kai-Wun Yeh; 趙光裕; 王強生; 楊長賢; Guang-Yuh Jauh; Chan-Sen Wang; Chang-Hsien Yang; 王國祥; Co-Shine Wang; 徐敏記; Hsu, Min-Chi; 中興大學-