Browsing by Author Chuan-Yi Wang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)File
Mar-2018Prevention of Bridge Scour with Multi-layer Non-uniform Circular Piers Plane under Unsteady FlowsChuan-Yi Wang; Yan-Ling Lin; Kun-Hao Ciou; Chun-Ming Chang; 王傳益; 林彥伶; 邱琨皓; 張峻銘
Sep-2017Riverbed Scouring Prevention by Using Ring Columns SpurChuan-Yi Wang; Meng-Siang Yang; Yan-Ling Lin; Chen-Yu Wang; 王傳益; 楊孟祥; 林彥伶; 王晨宇
Mar-2004固床工於河川棲地改善之數值研究王傳益; Chuan-Yi Wang; 薄榮鋼; 張耿偉; 李昱廷; Jung-Kang Po; Keng-Wei Chang; Yu-Ting Lee
2011德基水庫泥砂淤積之模擬與清淤效益之研究陳榮松; Rong-Song Chen; 王傳益; Chuan-Yi Wang; 謝平城; Ping-Cheng Hsieh; Liao, Chang-I; 廖昌毅; 中興大學-
Dec-2007梢工沉床護坦工於堤防基礎保護之研究鄭人豪; T. L. Huang; 黃滄隆; 施漢鵬; 陳浩寧; 王傳益; 吳益裕; J. H. Cheng; H. P. Shih; Chuan-Yi Wang; Yi-Yu Wu; H. N. Chen
Sep-1995淺層水流完全發展流況之檢定陳昶憲; Chang-Shian Chen; 林昆志; 王傳益; Kun-Chih Lin; Chuan-Yi Wang-
2010烏石坑溪流域土砂觀測模式之建立與驗證分析盧昭堯; Zhao-Yao Lu; 王傳益; Chuan-Yi Wang; 陳正炎; Jen-Yan Chen; 王仁傑; Wang, Ren-Jie; 中興大學-
Sep-2006生態工法於集水區整體治理規劃之應用-北坑溪集水區之實例探討王傳益; Chuan-Yi Wang; 葉昭憲; 李漢鏗; 連惠邦; 李秉乾; 張俊彥; 黃奕璁; Chao-Hsien Yeh; Hang-Keng Lee; Hui-Pang Lien; Bing-Jean Lee; Chun-Yen Chang; Yi-Tsung Huang
Mar-1998聲波杜卜勒流速儀於台灣河川流量觀測之應用王傳益; Chuan-Yi Wang; 盧昭堯; 徐享崑; 馮德榮; 蘇志強; Jau-Yau Lu; Shiang-Kueen Hsu; Chih-Chiang Su; Der-Zong Ferng-
Sep-2003蜿蜒河道橫向構造物配置之研究Chuan-Yi Wang; 張耿偉; Chuan-Yi Wang; Han-Peng Shih; Han-Peng Shih; Keng-Wei Chang; Keng-Wei Chang; 王傳益; 王傳益; 張耿偉; 施漢鵬; 施漢鵬
2008貯蓄函數法應用於濁水溪流域颱風降雨-逕流之探討王傳益; Chuan-Yi Wang; 盧昭堯; Jau-Yau Lu; 陳正炎; Jen-Yan Chen; 孟長勇; Meng, Chang-Ung; 中興大學-
2007降雨打擊下光滑薄層流之隨機特性試驗研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 王傳益; Chuan-Yi Wang; 盧昭堯; Jau-Yau Lu; 吳爾玲; Wu, Erling; 中興大學-
Mar-1994陡坡地薄層流曼寧n值初步探討陳昶憲; Chang-Shian Chen; 王傳益; Chuan-Yi Wang-