Browsing by Author Chun-Pin Chang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
Jun-2001不同材質灌溉排水渠道之研究Ming-Du Shun; 孫明德; Shin-Hwei Lin; Chun-Pin Chang; Yi-Chang Chen; 林信輝; 張俊斌; 陳意昌
Mar-2001台灣南部泥岩地區覆蓋植物之熱傳導模式Yao Chun Yeh; 張俊斌; Chun-Pin Chang; Yi-Chang Chen; Shin-Hwei Lin; 陳意昌; 林信輝; 葉耀駿
2009台灣地區應用植生木樁萌芽與根系生長特性之研究張俊斌; Chun-Pin Chang; 林信輝; Shin-Hwei Lin; Wu, Hsi-Jung; 吳錫融; 中興大學-
2014探討與對手聯盟之成員合作對聯盟間及聯盟內競爭態勢之影響喬友慶; Yu-Ching Chiao; Chun-Pin Chang; 張駿彬; 企業管理學系所
2010桂竹林土根系統調查及其根力特性之研究林德貴; Te-Kuei Lin; 張俊斌; 陳財輝; Chun-Pin Chang; Tsai-Hui Chen; 林信輝; Hsin-Hui Lin; 謝明廷; Hsieh, Ming-Ting; 中興大學-
Sep-2000氣候變遷對泥岩地區主要造林樹種消耗水量之影響林信輝; Shin-Hwei Lin; 張俊斌; Chun-Pin Chang-
Dec-1999泥岩刺竹林地不同林相處理之土壤沖蝕與植生入侵研究張俊斌; Chun-Pin Chang; 黃俊仁; 林信輝; Chung-Jen Huang; Shin-Hwei Lin
Sep-2001泥岩地區冬青菊與苦藍盤非破壞性生長量評估模式Ming-Te Sun; 孫明德; Chun-Pin Chang; Ming-Ju Lee; Shin-Hwei Lin; 張俊斌; 李明儒; 林信輝-
Dec-2000紅外線溫度計在泥岩地區葉溫量測上之應用Shin-Hwei Lin; 張俊斌; Chun-Pin Chang; Yi-Chang Chen; 陳意昌; 林信輝-
Dec-2002西南部泥岩空間結構與地景生態變遷之研究林信輝; Shin-Hwei Lin; 張俊斌; 陳意昌; Yi-Chang Chen; Chun-Pin Chang