Browsing by Author Chung-Tu Yang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)File
1997Cladistic analysis of Fulgoromorpha nymph (Hemiptera: Fulgoroidea)楊仲圖; Chung-Tu Yang; 方尚仁; Fang, Shan-Jen-
1993Morphological study of wax secretory plates and phylogenetic relationship analysis in Taiwanese Meenoplidae(Homoptera: Fulgoroidea)Chung-Tu Yang; 楊仲圖; Chen, Chi-Wen; 陳麒文-
2009Taxonomy of Caeciliusetae and Homilopsocidea (Psocoptera:Psocomorpha) from Taiwan and Analysis on the Ecological Characters of Psocoptera楊仲圖; Chung-Tu Yang; 劉玉章; 邵廣昭; 莫顯蕎; 林政行; 何琦琛; 楊曼妙; 徐堉峰; Yu-Chang Liu; Kwang-Tsao Shao; Michael Hin-Kiu Mok; Cheng-Shing Lin; Chyi-Chen Ho; Man-Miao Yang; Yu-Feng Hsu; Jeng-Tze Yang; 楊正澤; 詹美鈴; Chan, Mei-Ling; 中興大學-
2003兜蝽科之高階分類Chung-Tu Yang; 楊曼妙; 楊仲圖; Tsai, Jing-Fu; 蔡經甫-
1995同翅目蠟蟬總科的後足跗節楊仲圖; Chung-Tu Yang; 陳碩; Chen, Shuo-
1993稻蝨科若蟲(同翅目:飛蝨總科)楊仲圖; Chung-Tu Yang; 莊文忠; Chuang, Wen-Chung-
2008臺灣產尖胸沫蟬科 (半翅目:沫蟬總科)之修訂吳文哲; Wen-Jer Wu; 何琦琛; 楊仲圖; 楊曼妙; 林政行; 莫顯蕎; 邵廣昭; 徐堉峰; Chyi-Chen Ho; Chung-Tu Yang; Man-Miao Yang; Cheng-Shing LIn; Michael Hin-Kiu Mok; Kwang-Tsao Shao; Yu-Feng Hsu; 楊正澤; Jeng-Tze Yang; Shih, Hsien-Tzung; 石憲宗; 中興大學-
1993臺灣草蟋蟀亞科(直翅目:蟋蟀科)Chung-Tu Yang; 楊仲圖; Chiu, Pi-Yun; 邱碧雲-