Browsing by Author Dar-Yuan Lee

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
DateTitleAuthor(s)File
2007The Effects of Structural Characteristics of Repetitively Extracted Humic Acids on the Sorption of 2,4,6-Trichlorophenol王明光; Ming-Kuang Wang; 李達源; 楊秋忠; 張家銘; Dar-Yuan Lee; Chiu-Chung Young; Chia-Ming Chang; Yu-Min Tzou; 鄒裕民; Huang, Ying-Ying; 黃盈盈; 中興大學-
2009奈米零價鐵鈀還原降解五氯酚之研究楊秋忠; Chiu-Chung Young; 吳先琪; 蔣本基; 李達源; Shian-Chee Wu; Pen-Chi Chiang; Dar-Yuan Lee; 施養信; Yang-Hsin Shih; 陳孟宜; Chen, Meng-Yi; 中興大學-
2011探討纖維素、半纖維素、幾丁質以及木質素對溶液中六價鉻的反應機制李達源; Dar-Yuan Lee; 李志甫; 張家銘; 鄒裕民; Jyh-Fu Lee; Chia-Ming Chang; Yu-Min Tzou; 王尚禮; Shan-Li Wang; 林郁錡; Lin, Yu-Chi; 中興大學-
2009稻桿製成之黑炭對六價鉻之吸附和還原轉化作用Ming-Kuang Wang; 王明光; Dar-Yuan Lee; Jen-Hshuan Chen; Yuh Ming Huang; 李達源; 陳仁炫; 黃裕銘; 王尚禮; Shan-Li Wang; 許乃樺; HSu, Nai-Hua; 中興大學-
2009經由不完全燃燒所產生之碳微粒吸附有機化合物之研究吳先琪; Shian-Chee Wu; 李達源; 楊秋忠; 王尚禮; Dar-Yuan Lee; Chiu-Chung Young; Shan-Li Wang; 施養信; Yang-Hsin Shih; 蘇博信; Su, Po-Hsin; 中興大學-
2012腐植酸之化學組成與分子大小對Cr(VI)還原之影響張家銘; Chia-Ming Chang; 李達源; 黃國林; 官文惠; Dar-Yuan Lee; Kuo-Lin Huang; Wen-Hui Kuan; 鄒裕民; Yu-Min Tzou; 黃詩文; Huang, Shih-Wen; 中興大學-