Browsing by Author Der-Chyuan Lou

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)File
2015Reversible data hiding based on block scaning and adjacent pixel difference蔡垂雄; Der-Chyuan Lou; 王健宇; Chien-Yu Wang; 資訊管理學系所
2007三維模型之成圖與資訊隱藏演算法婁德權; Der-Chyuan Lou; 陳澤雄; 吳憲珠; 林偉; 洪國寶; 蔡鴻旭; Tzer-Shyong Chen; Hsien-Chu Wu; Woei Lin; GwoBoa Horng; Hung-Hsu Tsai; 王宗銘; Chung-Ming Wang; 張忠賢; Chang, Chung-Hsien; 中興大學-
2009二元影像的資訊隱藏和影像壓縮之研究婁德權; Der-Chyuan Lou; 王鄭慈; 吳憲珠; 詹永寬; Cheng-Tzu Wang; Hsien-Chu Wu; Yung-Kuan Chan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 何玉安; Ho, Yu-An; 中興大學-
2010以全域與區域叢集演算法有效率的建立向量量化編碼簿詹進科; Jinn-Ke Jan; 賈坤芳; 林志敏; 李金鳳; 林家禎; 婁德權; Kuen Fang Jea; Jim-Min Lin; Chin-Feng Lee; Chia-Chen Lin; Der-Chyuan Lou; 洪國寶; Gwoboa Horng; 黃暢卿; Huang, Chang-Chin; 中興大學-
2011像素不擴張視覺機密分享技術之研究張真誠; Chin-Chen Chang; 婁德權; Der-Chyuan Lou; 蔡垂雄; Chwei-Shyong Tsai; 陳鴻豪; Chen, Hong-Hao; 中興大學-
2010可適應性無失真資訊隱藏技術之研究婁德權; Der-Chyuan Lou; 詹永寬; 吳憲珠; 喻石生; 潘正祥; Yung-Kuan Chan; Hsien-Chu Wu; Shyr-Shen Yu; Jeng-Shyang Pan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 李志強; Lee, Chih-Chiang; 中興大學-
2011植基於影像內插法之適應性可逆式偽裝學技術之研究吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 婁德權; 朱延平; Der-Chyuan Lou; Yen-Ping Chu; 喻石生; Shyr-Shen Yu; 劉又齊; Liu, Yu-Chi; 中興大學-
2011隱像術與數位浮水印在二元影像上之研究洪國寶; Gwo-Boa Horng; 簡宏宇; 李金鳳; 林家禎; 婁德權; Hung-Yu Chien; Chin-Feng Lee; Chia-Chen Lin; Der-Chyuan Lou; 詹進科; Jinn-Ke Jan; 王中全; Wang, Chung-Chuan; 中興大學-