Browsing by Author Der-Yuh Lin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2009Direct deposition of low temperature ZnO films on (11-20) sapphire substrates by atomic layer deposition林得裕; Der-Yuh Lin; 許薰丰; Hsun Feng Hsu; Jyh-Rong Gong; 龔志榮; 郭耿宏; Guo, Geng-Hong; 中興大學-
2012以化學水浴法製備優選方向氧化鋅奈米柱結構應用於氮化銦鎵發光元件林得裕; Der-Yuh Lin; 陳偉立; 陳思翰; 余昌峰; Wei-Li Chen; Sy-Hann Chen; Chang-Feng Yu; 林佳鋒; Chia-Feng Lin; 林明秀; Lin, Ming-Shiou; 中興大學-
2007光輔助電化學技術應用於高發光效率氮化鎵元件王興宗; Shing-Chung Wang; 郭浩中; 林得裕; Hao-Chung Kuo; Der-Yuh Lin; 林佳鋒; Chia-Feng Lin; 楊仲傑; Yang, Zhong-Jie; 中興大學-
2007光輔助電化學濕式蝕刻應用於高亮度發光二極體元件製作王興宗; Shing-Chung Wang; 郭浩中; 林得裕; Hao-chung Kuo; Der-Yuh Lin; 林佳鋒; Chia-Feng Lin; 戴俊傑; Dai, Jing-Jie; 中興大學-
2011具反射鏡與散熱基板之砷化鎵薄膜太陽電池之製作與特性研究武東星; Dong-Sing Wuu; 林得裕; 廖文毅; Der-Yuh Lin; Wen-Yih Liao; 洪瑞華; Ray-Hua Horng; 林信男; Lin, Shen-Nan; 中興大學-
2011利用化學水浴沉積法製備具優選方向氧化鋅奈米柱結構之氮化銦鎵發光元件林德裕; Der-Yuh Lin; 陳思翰; Sy-Hann Chen; 林佳鋒; Chia-Feng Lin; 陳器奇; Chen, Chi-Chi; 中興大學-
2007奈米孔洞發光元件特性之研究王興宗; Shing-Chung Wang; 郭浩中; 林德裕; Hao-chung Kuo; Der-Yuh Lin; 林佳鋒; Chia-Feng Lin; 鄭景徽; Zheng, Ching-Hui; 中興大學-
2011寬能隙氮化銦鎵太陽能電池製程技術之研發廖文毅; Wen-Yih Liao; 林得裕; Der-Yuh Lin; 洪瑞華; Ray-Hua Horng; 陳泓叡; Chen, Hung-Ruei; 中興大學-
2011氧化銦薄膜之結構特性研究藍明德; Ming-Der Lan; 林得裕; 林泰源; Der-Yuh Lin; Tai-Yuan Lin; 龔志榮; Jyh-Rong Gong; Su, Hsin-Lun; 蘇信綸; 中興大學-
2008氮化鎵奈米多孔隙結構之光電特性研究林得裕; Der-Yuh Lin; 林泰源; 盧廷昌; Tai-Yuan Lin; Tien-Chang Lu; 林佳鋒; Chia-Feng Lin; 張政謙; Chang, Cheng-Chian; 中興大學-