Browsing by Author Guor-Rong Her

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
DateTitleAuthor(s)File
2013Proteomic Analysis of Glutinous Rice and Improvement of Mass Spectrometric Approach for Identification of Phosphopeptides何國榮; Guor-Rong Her; 陳玉如; 王強生; 陳良築; Yu-Ju Chen; Chang-Sheng Wang; Liang-Jwu Chen; Chien-Chen Lai; 賴建成; 劉志偉; Liu, Chih-Wei; 中興大學-
2010基質輔助雷射脫附游離法搭配微結構濃縮晶片應用於磷酸化胜肽與黏多醣之快速檢測Chan-Sen Wang; 王強生; Guor-Rong Her; Sheng-Hsien Chiu; Liang-Jwu Chen; 何國榮; 邱勝賢; 陳良築; 賴建成; ChienChen Lai; 李坤頤; Li, Kun-In; 中興大學-
2011水稻台農六十七號及其感鹽突變體SA0604、耐鹽突變體SM75於初期鹽害逆境下蛋白質體分析何國榮; Guor-Rong Her; 陳良築; 王強生; 邱勝賢; Liang-Jwu Chen; Chang-Sheng Wang; Sheng-Hsien Chiu; Chien-Chen Lai; 賴建成; 徐裕凱; Hsu, Yu-Kai; 中興大學-
2010水稻根部於鹽逆境下泛素修飾蛋白質體分析何國榮; Guor-Rong Her; 邱勝賢; 王強生; 陳良築; Sheng-Hsien Chiu; Chan-sen Wang; Liang-Jwu Chen; 賴建成; Chien-Chen Lai; 鄭宇翔; Cheng, Yu-Hsiang; 中興大學-
2010質譜術於尿液中微量安非他命類化合物之分析陳甫州; Fu-Chou Cheng; 何國榮; 傅明仁; 楊慶成; Guor-Rong Her; Ming-Ren Fuh; Thomas Ching-Cherng Yang; 李茂榮; Maw-Rong Lee; 鍾莉雯; Chung, Li-Wen; 中興大學-
2012量子點與石墨烯於脫附游離質譜術之應用何國榮; Guor-Rong Her; 陳良築; 陳朝榮; Liang-Jwu Chen; Chao-Jung Chen; 賴建成; Chien-Chen Lai; 簡明瑋; Chien, Min-Wei; 中興大學-