Browsing by Author Hsien-Chu Wu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2007三維模型之成圖與資訊隱藏演算法婁德權; Der-Chyuan Lou; 陳澤雄; 吳憲珠; 林偉; 洪國寶; 蔡鴻旭; Tzer-Shyong Chen; Hsien-Chu Wu; Woei Lin; GwoBoa Horng; Hung-Hsu Tsai; 王宗銘; Chung-Ming Wang; 張忠賢; Chang, Chung-Hsien; 中興大學-
2009二元影像的資訊隱藏和影像壓縮之研究婁德權; Der-Chyuan Lou; 王鄭慈; 吳憲珠; 詹永寬; Cheng-Tzu Wang; Hsien-Chu Wu; Yung-Kuan Chan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 何玉安; Ho, Yu-An; 中興大學-
2012以特徵為基礎之斷裂物件輪廓連結器詹啟祥; Chi-Shiang Chan; 洪國龍; 吳憲珠; 黃國峰; Kuo-Lung Hung; Hsien-Chu Wu; Kuo-Feng Huang; 詹永寬; Yung-Kuan Chan; 席正平; Hsi, Cheng-Ping; 中興大學-
2010可適應性無失真資訊隱藏技術之研究婁德權; Der-Chyuan Lou; 詹永寬; 吳憲珠; 喻石生; 潘正祥; Yung-Kuan Chan; Hsien-Chu Wu; Shyr-Shen Yu; Jeng-Shyang Pan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 李志強; Lee, Chih-Chiang; 中興大學-
2008安全群播金鑰管理之研究吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 王鵬程; Peng-Cheng Wang; 王宗銘; Chung-Ming Wang; 唐仕珊; Tang, Shih-Shan; 中興大學-
2010影像切割之研究及其應用陳錦杏; Chin-Hsing Chen; 詹永寬; 吳憲珠; Y. K. Chan; Hsien-Chu Wu; 喻石生; Shyr-Shen Yu; 曾筱芸; Tseng, Hsiao-Yun; 中興大學-
2008數位影像色調轉換演算法吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 王鵬程; Peng-Cheng Wang; 王宗銘; Chung-Ming Wang; 黃明隆; Huang, Ming-Long; 中興大學-
2008有效的以影像為基礎之彩色水墨擴散成圖演算法之研究楊熙年; Shi-Nine Yang; 李同益; 周文光; 吳憲珠; 林 偉; 蔡垂雄; Tong-Yee Lee; Wen-kuang Chou; Hsien-Chu Wu; Woei Lin; Chwei-Shyong, Tsai; 王宗銘; Chung-Ming Wang; 王仁傑; Wang, Ren-Jie; 中興大學-
2011植基於影像內插法之適應性可逆式偽裝學技術之研究吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 婁德權; 朱延平; Der-Chyuan Lou; Yen-Ping Chu; 喻石生; Shyr-Shen Yu; 劉又齊; Liu, Yu-Chi; 中興大學-
2008無所不在運算之匿名存取服務認證機制研究詹進科; Jinn-Ke Jan; 吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 楊朝成; Chou-Chen Yang; 李靖雯; Li, Jing-Wen; 中興大學-
2009調色盤影像驗證技術與無失真資料隱藏技術之研究吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 朱延平; 蔡垂雄; Yin-Ping Chu; Chewi-Shyong Tsai; 王宗銘; Chung-Ming Wang; 黃靜慧; Huang, Ching-Hui; 中興大學-