Browsing by Author Hui-Ching Wang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)File
20082-D微彎曲樑之穩定分析黃逸萍; Hui-Ching Wang; 王輝清; 林培榮; 王偉哲; Pei-Rong Lin; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 葉青山; Yeh, Ching-Shan; 中興大學-
2012CUDA和OpenCL兩種平行處理環境應用在光流法計算的比較林培榮; Pei-Rong Lin; 許志宇; 王輝清; Hui-Ching Wang; 黃婉庭; Huang, Wan-Ting; 中興大學-
2013二維之不同曲率曲樑的大位移研究黃逸萍; Y.P. Huang; 王偉哲; 王輝清; 林培榮; Wei-Jer Wang; Hui-Ching Wang; Pei-Rong Lin; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 林秋文; Lin, Chiu-Wen; 中興大學-
2004使用波傳方法之多跨距樑振動研究王輝清; Hui-Ching Wang; 張文曲; Chang, Wen-Chey-
1996含有二個自由度的彈簧質量系統的樑之振動分析張太平; Hui-Ching Wang; 張嘉彥; CHANG, J.Y.-
2012國際化程度對台灣上市公司經營績效之影響—縱橫門檻迴歸分析許英麟; Ying-Lin Hsu; 王輝清; Hui-Ching Wang; 許皓程; Hsu, Hao-Cheng; 中興大學-
2011微波電漿化學氣相沈積法製程參數對類鑽碳膜表面性質和奈米機械性質之最佳化研究陳焜燦; Kuen-Tsann Chen; 陳正宗; 張啟生; Jeng-Tzung Chen; Chi-Sheng Chang; 王輝清; Hui-Ching Wang; 陳榮陞; Chen, Jung-Sheng; 中興大學-
2008擴散方程式在影像平滑化的應用黃博惠; Po-Whei Huang; 許志宇; 陳中明; Chih-Yu Hsu; Chung-Ming Chen; 王輝清; Hui-Ching Wang; 芮嘉勇; Jui, Chia-Yung; 中興大學-
1996登山自行車減振研究之實驗設計王輝清; Hui-Ching Wang; 張文曲; Chang, Wen-Chey-
2007邊緣保持的影像去雜訊研究王輝清; Hui-Ching Wang; 邱創乾; 李德治; Chuang-Chien Chiu; De-Chih Lee; 李林滄; Lin-Tsang Lee; 黃宣瑜; Huang, Hsuan-Yu; 中興大學-
2010鍛鑄造廠製程改良王輝清; Hui-Ching Wang; 黃逸萍; Yi-Ping Huang; 林貫中; Kuan-Chung Lin; 張益駿; Chang, Yi-Chun; 中興大學-
2010鑽石薄膜沉積的分子動力學模擬陳焜燦; Kuen-Tsann Chen; 丁鯤; ding-kuen; 王輝清; Hui-Ching Wang; 吳俊育; Wu, Chun-Yu; 中興大學-
2004靜電扭轉式微鏡面之模擬王輝清; Hui-Ching Wang; 陳榮陞; Chen, Jung-Sheng-