Browsing by Author Jeng-Horng Lin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
Apr-2013Metformin decreases hepatocellular carcinoma risk ina dose-dependent manner: population-based and invitro studies-
2012Metformin對於糖尿病患者肝癌預防效果之探討林正宏; Jeng-Horng Lin; 陳筱萍; Chen, Hsiao-Ping; 生命科學系所-
2008台灣五種藥用植物增殖系統之建立林正宏; Jeng-Horng Lin; 范宗宸; 廖松淵; Chung-Chen Fan; Song-Iuan Liaw; 廖松淵; Song-Iuan Liaw; 陳信任; Chen, Shinn-Ren; 中興大學-
2010建立蜜糖文心蘭體胚繁殖系統及ZmCCD1基因轉殖至南西文心蘭之探討陳昇明; Scheng-Ming Johannes; 黃皓瑄; Hau-Hsuan Chen; 林正宏; Jeng-Horng Lin; 鄭郁琪; Cheng, yu-chi; 中興大學-
2008水稻台農67號突變品系萌芽期與秧苗期耐鹽性之生理分析林正宏; Jeng-Horng Lin; 陳治官; Chyr-Guan Chern; 顏宏真; Hungchen E. Yen; 卓緯玄; Jwo, Woei-Shyuan; 中興大學-
2009浮游植物氮源利用相關基因之表現及其在海洋生態上之應用黃聲蘋; Sheng-Ping L. Hwang; 陳伯中; 林正宏; 顏宏真; Pei-Chung Chen; Jeng-Horng Lin; Hungchen E. Yen; 林幸助; Hsing-Juh Lin; 康利國; Kang, Lee-Kuo; 中興大學-
2011玉米B染色體長臂異染色質區之演化林齊強; Chyi-Chyang Lin; 陳昇明; Scheng-Ming Tschen; 林正宏; Jeng-Horng Lin; 楊惠涵; Yang, Hui-Han; 中興大學-
2015評估基質輔助雷射脫附離子化-飛行時間質譜儀分型近平滑念珠菌群之可行性林正宏; Jeng-Horng Lin; 曾耀嬬; Yao-Ru Tseng; 生命科學院碩士在職專班
2005鐵砲百合花粉專一H+(orNa+)/myo-inositol運輸蛋白質全長cDNA選殖及花粉管內受雌蕊誘導產生蛋白質之分析林正宏; Jeng-Horng Lin; 郭倩伶; Guo, Cian-Ling-
2009阿拉伯芥RTNLB2與RTNLB4蛋白質於土壤農桿菌感染植物過程之功能分析林正宏; Jeng-Horng Lin; 王淑珍; Shu-Jen Wang; 黃皓瑄; Hau-Hsuan Hwang; 張耀仁; Chang, Yao-Ren; 中興大學-