Browsing by Author Jyh-Cherng Ju

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
DateTitleAuthor(s)File
2014Establishment of putative ground state rabbit embryonic stem cell lines using molecular inhibitors of cell signaling pathwaysJyh-Cherng Ju; 朱志成; Yu-Hsuan Lin; 林鈺瑄; 動物科學系所
4-Jul-2013Proteomic Profiling of Rabbit Embryonic Stem Cells Derived from Parthenotes and Fertilized Embryos
2013以卵母細胞分切技術產製之優質複製胚供建立豬胚胎幹細胞株朱志成; Jyh-Cherng Ju; 施川立; Siriboon, Chawalit; 動物科學系所-
2013以豬與山羊卵母細胞為受核源複製台灣黑熊種間重組胚宋麗英; Li-Ying Sung; 沈朋志; 羅能文; Peng-Jr Shen; Neng-Wen Lo; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 陳采君; Tan, Chai-Gin; 中興大學-
2007供核體細胞胞膜完整性對核轉置豬胚體外發育之影響鄭登貴; 沈朋志; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 林子安; Lin, Tzu-An; 中興大學-
2003原泡核期小鼠及豬卵母細胞之冷凍保存白火城; Jyh-Cherng Ju; 朱志成; 王坤旺; Wang, Kun-Wang-
2003基因轉殖兔胚之體內與體外發育朱志成; Jyh-Cherng Ju; 陳建宏; Chen, Chien-Hong-
2005應用核糖核酸干擾作用抑制小鼠胚血管生成素之表現唐品琦; Jyh-Cherng Ju; 朱志成; 王世寬; Wang, Shih-Kuan-
2011應用細胞冷凍管玻璃化法保存小鼠胚與豬囊胚李坤雄; Kun-Hsiung Lee; 羅能文; 曾榮凱; Neng-Wen Lo; Jung-Kai Tseng; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 孫榮卿; Sun, Jung-Ching; 中興大學-
2013應用胚聚合法建立小鼠同源胚幹細胞唐品琦; Pin-Chi Tang; 羅能文; Neng-Wen Lo; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 石力; Stone, Lee; 中興大學-
2003注射外源性基因鼠胚之體內與體外發育朱志成; Jyh-Cherng Ju; 周伯蒨; Chou, Po-Chien-
2008紐西蘭白兔胚幹細胞株之建立鄭登貴; Teng-Kui Cheng; 李坤雄; 羅能文; Kun-Hsiung Lee; Neng-Wen Lo; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 歐耀文; Ou, Yao-Wen; 中興大學-
2012紐西蘭白兔胚幹細胞株之建立與特性之分析羅能文; Neng-Wen Lo; 黃三元; 李坤雄; 陳立人; San-Yuan Huang; Kun-Hsiung Lee; Lih-Ren Chen; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 殷永山; Intawicha, Payungsuk; 中興大學-
2013類胚體供探討熱緊迫影響哺乳類動物著床後胚胎發育之體外模式朱志成; Jyh-Cherng Ju; 楊淳茹; Yang, Chun-Ru; 動物科學系所-
2010高溫對豬卵母細胞p38 MAPK訊息傳遞徑路之影響羅能文; Neng-Wen Lo; 莊秀美; 曾榮凱; Show-Mei Chuang; Jung-Kai Tseng; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 顏詩穎; Yen, Shih-Ying; 中興大學-
2002高溫環境對卵子細胞核與細胞骨架之影響朱志成; Jyh-Cherng Ju; 曾榮凱; Tseng, Jung-Kai-
2007鼠胚與兔胚經注射外源性基因後之發育何恆堅; Heng-Chien Ho; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 張椀茜; Chang, Wan-Chien; 中興大學-