Browsing by Author Kuang-Sheng Yeh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2012台灣中南部屠宰場本土牛隻屠體受病原性大腸桿菌汙染之情況分析葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 宣詩玲; Shih-Ling Hsuan; 陳德勛; Ter-Hsin Chen; 吳迎晨; Wu, Yi-Chin; 中興大學-
2012台灣人類貓抓熱特殊病例與小型哺乳類動物Bartonella感染之調查及分子鑑定研究張伯俊; Poa-Chun Chang; 林永昌; 徐媛曼; 葉光勝; 賴志河; Yung-Chang Lin; Yuan-Man Hsu; Kuang-Sheng Yeh; Chih-Ho Lai; 張照勤; Chao-Chin Chang; 林壬威; Lin, Jen-Wei; 中興大學-
2009台灣本土型與外來型豬瘟病毒遺傳與致病力之比較李維誠; Wei-Cheng Lee; 黃金城; 葉光勝; 羅登源; 宣詩玲; Chin-Cheng Huang; Kuang-Sheng Yeh; Dan-Yuan Lo; Shih-Ling Hsuan; 簡茂盛; Maw-Sheng Chien; 林育如; Lin, Yu-Ju; 中興大學-
2013台灣西部地區豬隻與人類乳酸桿菌抗速博新與四環黴素之研究張伯俊; Poa-Chun Chang; 陳德勛; 廖明輝; 葉光勝; Ter-Hsin Chen; Ming-Huei Liao; Kuang-Sheng Yeh; 張登欽; Tung-Ching Chung; 張益銍; Chang, Yi-Chih; 中興大學-
2011沙門氏菌及豬放線桿菌胸膜肺炎菌fluoroquinolone抗藥性研究張照勤; Chao-chin Chang; 宣詩玲; 葉光勝; 林志勳; Shih-Ling Hsuan; Kuang-Sheng Yeh; Jyh-Shiun Lin; 陳德勛; Ter-Hsin Chen; 王裕智; Wang, Yu-Chih; 中興大學-
2011爬蟲類人畜共通性胎兒彎曲桿菌之研究徐維莉; Wei-Li Hsu; 葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 董光中; Kwong-Chung Tung; 周怡君; Jhou, Yi-Jyun; 中興大學-
2012胸膜肺炎放線桿菌重組外毒素抗原性分析與應用陳德勛; Ter-Hsin Chen; 葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 宣詩玲; Shih-Ling Hsuan; 陳重威; Chen, Chung-Wei; 中興大學-
2009臺灣中部地區流浪犬及家犬沙門氏菌感染之研究邱賢松; Shyan-Song Chiou; 葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 陳德勛; 廖志偉; Liao, Chih-Wei; 中興大學-
2011荷蘭女牛瘤胃中洋菜利用菌之研究董光中; Kuang-Chung Tung; 葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 何素鵬; Shu-Peng Ho; 吳宗晏; Wu, Zong-Yen; 中興大學-
2011豬瘟E2重組次單位疫苗安全性與保護效力之評估宣詩玲; Shih-Ling Hsuan; 葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 簡茂盛; Maw-Sheng Chien; 張文傑; Chang, Wen-Chieh; 中興大學-