Browsing by Author Li-Cheng Hsieh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
DateTitleAuthor(s)File
Sep-2010Analysis of Tai Chi as a Functional Rehabilitation Treatment for Upper Extremities of Wheelchair PatientsYi-Hung Ho; Ching-Hua Chiu; Chung-Shun Hung; Li-Cheng Hsieh; Hong-Wen Wu; Yi-Chun Lin; Wei-Lin Chang; Qing-Ying Oyang; Graduate Institute of Sports & Health Management, National Chung Hsing University
2005Study on Application of Forage Mixture Stirring SystemLi-Cheng Hsieh; 謝禮丞; Chen, Tian-Wang; 陳添旺-
2014Study on the Efficiency of a Salty Water Process System Using SolarPower for the Pickled CabbageLi-Cheng Hsieh; 謝禮丞; Fang-Ling Liu; 劉芳苓; 生物產業機電工程學系所
2012固定式自行車裝置三維感測踏板之開發與研究謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 何毓哲; Ho, Yu-Che; 生物產業機電工程學系所-
2017固定負荷下橢圓機運動之下肢肌群疲勞分析謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 謝清迦; Ching-Chia Hsieh; 生物產業機電工程學系所
2010導入RFID技術進行水果品質履歷追溯資訊系統之開發與應用陳世銘; Shih-Ming Chen; 邱奕志; 黃裕益; 謝禮丞; Yi-Chih Chiu; Yu-Yi Huang; Li-Cheng Hsieh; 謝廣文; Kuang-Wen Hsieh; 林君豪; Lin, Chun-Hao; 中興大學-
2012桶式青貯玉米卸貨機構之研究盛中德; Chung-Te Sheng; 欒家敏; Chia-Min Luan; 謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 鄭嘉緯; Cheng, Chia-Wei; 中興大學-
2005潮鯛片魚機構之研究謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 廖國利; Liau, Guo-Li-
2011發展固定式腳踏車踏板量測系統及下肢生物力學分析羅世忠; 謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 何奕宏; Ho, Yi-Hung; 中興大學-
2012皮蛋凝膠與振動訊號分析之研究盛中德; Chung-Teh Sheng; 康淵; 艾 群; 欒家敏; 蘇和平; 雷鵬魁; 謝禮丞; 朱健松; Yuan Kang; Chyung Ay; Jar-Miin Luan; Hou-Pin Su; Perng-Kwei Lei; Li-Cheng Hsieh; Jain-Song Ju; 鄭經偉; Ching-Wei Cheng; 陳昱全; Chen, Yu-Chuan; 中興大學-
2011移動式青貯玉米自動包裝系統之研究欒家敏; 鄭經偉; 謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 謝易達; Hsieh, Yi-Ta; 中興大學-
2011花卉自動化分貨機構之研究鄭經偉; 欒家敏; 謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 黃勝韋; Huang, Sheng-Wei; 中興大學-
2005蝴蝶蘭組織培養苗供苗機構之設計及自動移植系統之改良研究謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 陳宏易-
2018酸菜鹽水多程序處理系統之設計與開發謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 簡銘瑩; Ming-Ying Chien; 生物產業機電工程學系所
2001電子示波器應用於引擎進汽門洩漏偵測之研究謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 林洲世; Lin, Chou-Shih-
2012騎乘固定式自行車之下肢生物力學分析羅世忠; Shu-Zon Lou; 謝禮丞; Li-Cheng Hsieh; 鄭瑋琳; Cheng, Wei-Lin; 中興大學-