Browsing by Author Lin, Jiang-Jen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
9-Aug-2017Evaluation of Efficacy and Toxicity of Exfoliated Silicate Nanoclays as a Feed Additive for Fumonisin DetoxificationYuan, Chiao-Wei; Huang, Jie-Ting; Chen, Ching-Chin; Tang, Pin-Chi; Huang, Jenn-Wen; Lin, Jiang-Jen; Huang, San-Yuan; Chen, Shuen-Ei
2014Nanohybrids of silver particles on clay platelets delaminatePseudomonasbiofilmsTseng, Li-Ping; Juan, Chih-Yin; Lin, Shiun-Long; Doran, Michael R; Lin, Jiang-Jen; Hsu, Shan-Hui; Liao, Jiunn-Wang; Shen, Ching-I; Su, Hong-Lin-
Jun-2011Novel Nanohybrids of Silver Particles on Clay Platelets for Inhibiting Silver-Resistant BacteriaSu, Hong-Lin; Lin, Siou-Hong; Wei, Jiun-Chiou; Pao, I-Chuan; Chiao, Shu-Her; Huang, Chieh-Chen; Lin, Shinn-Zong; Lin, Jiang-Jen; 國立中興大學生命科學系; National Chung Hsing University,Department of Life Sciences; Miao-zhen Luo
2005Poly(styrene-co-maleic anhydride) derived polymeric dispersants and organic mechanism of Clay.林江珍; Lin, Jiang-Jen; 許彥琦; Hsu, Yen-Chi-
Mar-2011Preparation of high energy fuel JP-10 by acidity-adjustable chloroaluminate ionic liquid catalystHuang, Ming-Yu; Wua, Jung-Chung; Shieu, Fuh-Sheng; Lin, Jiang-Jen; National Chung Hsing University,Department of Materials Engineering; 國立中興大學材料工程學系; Miao-zhen Luo-
1999Ring-Opening Polymerization of 1,2-epoxybutane and Application in Gasoline Additive林江珍; Lin, Jiang-Jen; 吳正照; Wu, Jeng-Jaw-
Jan-2011Well-Defined Polyamide Synthesis from Diisocyanates and Diacids Involving Hindered Carbodiimide IntermediatesChen, An-Liu; Wei, Kuan-Liang; Jeng, Ru-Jong; Lin, Jiang-Jen; Dai, Shenghong A; National Chung Hsing University,Department of Chemical Engineering; 國立中興大學化學工程學系; Miao-zhen Luo-