Browsing by Author Ming-Kuang Wang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2010DFT-based Quantitative Structure-Activity Relationships for Predicting Mixture Toxicity of Organic Pollutants王明光; Ming-Kuang Wang; 林正錺; 官文惠; 施養信; Chen-Fang Lin; Wen-Hui Kuan; Yang-Hsin Shih; Chia-Ming Chang; 張家銘; 張瓊文; Chang, Chiung-Wen; 中興大學-
2007The Effects of Structural Characteristics of Repetitively Extracted Humic Acids on the Sorption of 2,4,6-Trichlorophenol王明光; Ming-Kuang Wang; 李達源; 楊秋忠; 張家銘; Dar-Yuan Lee; Chiu-Chung Young; Chia-Ming Chang; Yu-Min Tzou; 鄒裕民; Huang, Ying-Ying; 黃盈盈; 中興大學-
2012不同層間陰離子的鎂鋁層狀雙氫氧化物其層間水分子的結構及穩定性之探討王明光; Ming-Kuang Wang; 李之釗; 楊吉斯; 廖明淵; Jey-Jau Lee; Jyisy Yang; Ming-Yuan Liao; 王尚禮; Shan-Li Wang; 林政賢; Lin, Cheng-Hsien; 中興大學-
2010以質量平衡與重金屬毒性評估方法研究灌溉水質標準限值王明光; Ming-Kuang Wang; 張大偉; 林正錺; 王尚禮; Ta-Wei Chang; Chen-Fang Lin; Shan-Li Wang; 張家銘; Chia-Ming Chang; 廖行一; Liao, Xing-Yi; 中興大學-
2009在密度泛函理論的基礎下建立有機黏粒吸附揮發性有機化合物之線性溶合能量關係王明光; Ming-Kuang Wang; 林正金芳; 施養信; 官文惠; Chen-Fang Lin; Yang-Hsin Shih; Wen-Hui Kuan; 張家銘; Chia-Ming Chang; 陳英韶; Chen, yin-saung; 中興大學-
2009建立金屬離子在水溶液中與礦物表面上化學反應性之線性自由能關係王明光; Ming-Kuang Wang; 官文惠; 林正錺; 王尚禮; Wen-Hui Kuan; Chen-Fong Lin; Shang-Li Wang; 張家銘; Chia-Ming Chang; 林泰宏; Lin, Tai-Hong; 中興大學-
2011探討浸水環境下添加黑炭對於汙染土壤重金屬移動性之影響王尚禮; Shan-Li Wang; 鄒裕民; 王明光; 白創文; Yu-Min Tzou; Ming-Kuang Wang; Chuang-Wu Pai; 黃政恆; Jang-Hung Huang; 徐聖惠; Hsu, Sheng-Huei; 中興大學-
2011浸水環境下磷酸鹽及碳酸鹽對污染土壤鎘釋放及物種轉變之影響陳仁炫; Jen-Hshuan Chen; 黃政恆; 王明光; 許正一; Jang-Hung Huang; Ming-Kuang Wang; Zeng-Yei Hseu; 鄒裕民; Yu-Min Tzou; 許健輝; Syu, Chien-Hui; 中興大學-
2009稻桿製成之黑炭對六價鉻之吸附和還原轉化作用Ming-Kuang Wang; 王明光; Dar-Yuan Lee; Jen-Hshuan Chen; Yuh Ming Huang; 李達源; 陳仁炫; 黃裕銘; 王尚禮; Shan-Li Wang; 許乃樺; HSu, Nai-Hua; 中興大學-
2008配水管壁生物膜生成之模式研究王明光; Ming-Kuang Wang; 張家銘; 王尚禮; Chia-Ming Chang; Shang-Li Wang; Chenfang Lin; 林 正 錺; 陳薇羽; Chen, Wei-Yu; 中興大學-